W 610. rocznicę bitwy pod Grunwaldem

Jan_Matejko,_Bitwa_pod_Grunwaldem

W 610. rocznicę bitwy pod Grunwaldem

       Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego logo

610 lat temu Polska i Litwa stanęły ramię w ramię w walce z potęgą Krzyżacką. Była to największa bitwa średniowiecznej Europy. Jej historia stała się narodowym mitem pomagającym Polakom w najcięższych chwilach czasów zaborów. Pamięć o Grunwaldzie była też nadzieją na odrodzenie i budziła poczucie godności.

„Potęga Symbolu” to wystawa opowiadająca o historii i legendzie. O najsłynniejszym obrazie Jana Matejki, o losach płótna ściśle związanego z losami Ojczyzny. Wystawa powstała z inicjatywy Narodowego Centrum Kultury, by uczcić rocznicę, ale również – by przypomnieć chwałę oręża i polsko-litewskie braterstwo broni.

Organizatorzy zapraszają do pobrania bezpłatnej wersji wystawy. Jest ona stworzona na potrzeby instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego, szkół, czy organizacji pozarządowych. Ekspozycję można zamieszczać na stronach www, ale również wydrukować i zaprezentować publicznie – w dowolnej wielkości i na dowolnym nośniku.*

Ważne:

Narodowe Centrum Kultury oświadcza, że udziela użytkownikom wystawy „Potęga Symbolu” (dalej: „Wystawa”), niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej licencji do użytkowania Wystawy na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy Wystawy techniką drukarską,
  2. w zakresie rozpowszechniania Wystawy – publiczne wystawienie Wystawy.

 

Użytkowanie Wystawy nie może wiązać się z naruszeniem jej integralności – tj. dokonywaniem zmian i innych modyfikacji plansz Wystawy bez uzyskania uprzedniej zgody NCK, a także nie powinno naruszać zarówno praw Narodowego Centrum Kultury, jak i praw osób trzecich.

Główna wystawa prezentowana będzie w Warszawie, w przestrzeni otwartej Krakowskiego Przedmieścia, przed Kordegardą, Galerią NCK i siedzibą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawa będzie można oglądać od  15 do 31 lipca 2020 r. Zapraszamy na otwarcie wystawy, 15 lipca br., w 610. rocznicę Bitwy pod Grunwaldem przed Kordegardę, Galerię NCK.

Szczegóły wystawy oraz plansze do wydruku 

Źródło: nck.pl

Graf. Bitwa pod Grunwaldem, Jan Matejko, domena publiczna wikimedia.org

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku



| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7181667

Skip to content