W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia, o godzinie 12.00, w siedzibie Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19  we Włocławku odbędzie się spotkanie pt. WRON(a) orła nie pokona! W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
To dramatyczne wydarzenie z najnowszej historii Polski stało się — obok powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” — zwiastunem upadku rządów komunistycznych w Polsce. Przypomnijmy, że stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 r. z pogwałceniem obowiązującego ówcześnie porządku prawnego. Najwyższą władzę w państwie zaczęła sprawować niekonstytucyjna Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele której stał gen. Wojciech Jaruzelski. W trakcie jego trwania internowano ponad 10 tysięcy działaczy NSZZ „Solidarność” i innych organizacji opozycyjnych, a życie straciło od 56 do ponad 100 osób. Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 r.
W trakcie prelekcji zaprezentowane zostaną materiały archiwalne ze zbiorów Działu Historycznego Muzeum Historii Włocławka, wśród których są liczne fotografie dokumentujące demonstracje społeczne z lat 1980–1981, wydawnictwa Regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej NSZZ „Solidarność” oraz plakaty i afisze związkowe, a także propagandowe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Wstęp — 1 złoty.

 

Źródło: muzeum.wloclawek.pl

Graf. Muzeum nieczynne do odwołania stanu wojennego! NSZZ „Solidarność”, wyk. Janusz Nowierski, Włocławek, grudzień 1981 r. Zbiory Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

10 grudnia 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,738,812