VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”

Popiersie Aleksandra Fredry na plakacie informacyjnym konkursu plastycznego.

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”

Nowodworski Ośrodek Kultury - logo

Nowodworski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Historyczne im. Szembeków ogłasza VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (trzy kategorie wiekowe).

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 zainspirowanej konkretnym dziełem A. Fredry (wierszem, bajką, komedią, etc.) w technice rysunkowej (ołówek, węgiel, tusz, kredka) lub malarskiej (pastele olejne, farby: plakatowe, akrylowe, akwarelowe, temperowe).

Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2024 r.  (decyduje data wpłynięcia pracy).

Głównymi założeniami konkursu są:

  • Promocja twórczości Aleksandra Fredry wśród dzieci i młodzieży;
  • Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych;
  • Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych.

 

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem dla rodzica/opiekuna prawnego

Źródło: NOK

_

26 lutego 2024 r.

 

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7190247

Skip to content