V Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

Dziewczynka z plecakiem szkolnym i książkami w ręce na plakacie informacyjnym konkursu.

V Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

KRUS logo

Konkurs promuje prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzuje „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy, max. 30), odnoszącej się do zakresu merytorycznego kampanii prewencyjnych realizowanych przez KRUS w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś, tj., popularyzującej zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzę o zagrożeniach wypadkowych. W rymowance musi się znaleźć przynajmniej 6 słów spośród niżej wymienionych, użytych w dowolnej liczbie i odmianie: zdrowie, życie, projekt, wieś, rolnik, wypadek, choroba, profilaktyka, przyczyna, maszyna, bezpieczeństwo, rodzina.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić dzieci urodzone w latach 2009-2013, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Autorzy 3 najlepszych prac etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto, a ich rymowanki zostaną poddane ocenie na etapie centralnym.

Z 48 rymowanek, które wejdą do finału konkursu, Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych. Dla autorów tych prac przewidziano nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł brutto.

Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do 22 marca 2024 r. pocztą tradycyjną na adres siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy, 85-092 Bydgoszcz, ul. Wyczółkowskiego 22 (liczy się data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres e-mail:   bydgoszcz@krus.gov.pl.

Kontakt: tel. 52 341 52 61 do 66

 

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie KRUS-u.

Plakat konkursu plik PDF 0,82 MB

_

20 lutego 2024 r.

 

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7181634

Skip to content