Ustalenie Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kartonik ze znakiem paragrafu w dłoni.

Ustalenie Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

kurator oświaty

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty postanowił ustalić nowy Regulamin Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w związku z nowelizacją niektórych aktów prawnych. Regulamin określa strukturę organizacyjną, w tym wykaz komórek organizacyjnych, zadania komórek, wykaz stanowisk kierowniczych oraz wykaz szkół i placówek, nad którymi Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny.

Zarządzenie Nr 27/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Załącznik nr 2 do Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

_

21 marca 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7049534