Uroki Wisły – konkurs fotograficzny dla uczniów

Uroki Wisły – konkurs fotograficzny dla uczniów

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy – Myślęcinku zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Uroki Wisły”!

Cele konkursu:
1. Ukazanie piękna, osobliwości przyrodniczych oraz walorów krajobrazowych jednej z najbardziej urokliwych rzek Europy.
2. Wzrost świadomości ekologicznej u młodych ludzi w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych.
3. Rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań fotograficznych.
4. Zwiększenie zainteresowania turystycznego i rekreacyjnego terenami położonymi wzdłuż Wisły.

Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Warunki uczestnictwa:

1. Przedmiotem konkursu są fotografie barwne lub czarno-białe o wymiarach min. 15 x 21 cm, fotogramy nie mogą być podklejane, oprawione lub umieszczone w albumach.
2. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić 2 prace. W kopercie załączonej do pracy należy umieścić swoje dane (czytelnie): imię i nazwisko, wiek, nazwę szkoły, adres oraz nr telefonu kontaktowego.
3. Do każdej pracy musi być dołączone oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na www.bcee.bydgoszcz.pl)
4. Uczestnik konkursu wypełnia również oświadczenie, że przysłana praca jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
5. Prace nie będą zwracane – stają się własnością organizatora, mogą być wystawiane i publikowane.
6. Osoby nagrodzone i wyróżnione powiadomione zostaną drogą telefoniczną lub mailowo.
7. Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystego podsumowania konkursu lub będzie je można odebrać w siedzibie Centrum w terminie do 3 tygodni po podsumowaniu.

8. Prace należy przesłać do 31 października 2017 r. na adres:
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Gdańska 173-175
85-674 Bydgoszcz

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7162033

Skip to content