Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Toruniu

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

19 Paź Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Toruniu

16 października 2018 roku w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pracownicy oświaty zatrudnieni w szkołach i placówkach rejonu toruńskiego otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty wręczane przez Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego panią Monikę Berger i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pana Marka Gralika.

Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

3,474,620