Uroczyste podsumowanie I Międzyszkolnego Konkursu umiejętności posługiwania się słownikami

Uroczyste podsumowanie I Międzyszkolnego Konkursu umiejętności posługiwania się słownikami

20 kwietnia 2018 r. w sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej im. gen.bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów zwycięzcom I Międzyszkolnego Konkursu umiejętności posługiwania się słownikami dla uczniów klas 7 szkoły podstawowej i 2 klasy gimnazjum.

Organizatorami konkursu były Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu oraz Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu. Konkurs, który odbył się 7 marca 2018 r. w SP nr 24 w Toruniu, poprzedziły warsztaty przygotowane przez Annę Siemińską, nauczyciela bibliotekarza z Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

W konkursie wzięło udział aż 21 trzyosobowych drużyn z toruńskich szkół. Każda grupa rozwiązywała zestaw zadań związanych ze słownikami zapowiedzianymi w regulaminie. Konkurs trwał 90 minut. W jury zasiadały Aneta Zglińska i Elżbieta Ciesielska z SP nr 24 w Toruniu.

Gości przybyłych na uroczystość – w imieniu pani dyrektor Doroty Komendzińskiej – przywitała Aldona Zawałkiewicz, kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego w Toruniu, po czym oddała głos organizatorkom konkursu z SP nr 24 w Toruniu. Pani Aneta Zglińska krótko podsumowała wyniki konkursu i opowiedziała o zadaniach, które sprawiły uczniom największe trudności.

Następnie panie Aldona Zawałkiewicz i Elżbieta Cieślińska wręczyły zwycięzcom dyplomy oraz atrakcyjne nagrody książkowe. Dyplomy z podziękowaniami otrzymali również nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu.

Po uroczystości wręczenia dyplomów uczniowie wraz z nauczycielami zwiedzili Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu. Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się biblioteczne magazyny – zazwyczaj niedostępne dla czytelników.

Wyniki konkursu 2018

 

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6643096