“Uczymy, jak uczyć: Enter” – bezpłatne szkolenia

“Uczymy, jak uczyć: Enter” – bezpłatne szkolenia

„Uczymy, jak uczyć: Enter!” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach projektu Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prowadzi bezpłatne szkolenia w celu podniesienia kompetencji cyfrowych nauczycieli z województwa kujawsko -pomorskiego.

Szkolenia mogą odbywać się w zainteresowanych szkołach lub zdalnie (forma pozostawiona do wyboru szkole).

Dzięki uczestnictwu w projekcie nauczyciele poznają e-narzędzia uatrakcyjniające lekcje, nauczą się tworzyć własne materiały cyfrowe oraz dowiedzą się jak pracować bezpiecznie w e-świecie.

Placówce udział w projekcie zapewni spełnienie jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – “Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.

Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia),  w ramach 9 ścieżek:

1. edukacja wczesnoszkolna
2. przedmioty humanistyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
3. przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe
4. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
5. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe
6. przedmioty artystyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
7. przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe
8. informatyka – szkoły podstawowe
9. informatyka – szkoły ponadpodstawowe.

Więcej informacji: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”.

Fot. Pixabay

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7161558

Skip to content