Uczniowie rozpoczynają testy sprawnościowe w ramach projektu „Sportowe Talenty”

Troje dzieci na bieżni.

Uczniowie rozpoczynają testy sprawnościowe w ramach projektu „Sportowe Talenty”

logotyp Ministerstwa Sportu i Turystyki

1 marca uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpoczęli testy sprawnościowe w ramach projektu „Sportowe Talenty”. Dzięki współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej regularne monitorowanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży znalazło się w podstawie programowej szkół.

Zgodnie ze zmienioną od roku szkolnego 2023/2024 podstawą programową wprowadzone zostały testy sprawnościowe dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Będą one przeprowadzane raz w roku przez nauczycieli WF w ramach obowiązkowego wymiaru zajęć wychowania fizycznego. Wyniki testów wprowadzane będą do ewidencji „Sportowe Talenty”. Warto podkreślić, że wyniki przeprowadzanych testów nie będą miały wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne. Dzięki danym zgromadzonym danym możliwe będzie skuteczne modelowanie polityk publicznych w zakresie walki z nadwagą i otyłością, wadami postawy oraz chorobami układu krążenia coraz bardziej obecnymi wśród dzieci i młodzieży.

– Zbadamy podstawowe umiejętności uczniów takie jak siła, szybkość czy zwrotność. Pozwoli nam to stworzyć świadomą politykę państwa, która wpływa na to, jak sprawne jest polskie społeczeństwo. Testy przeprowadzane w szkołach to działanie systemowe, wpisane do podstawy programowej. Badania zostały dobrane tak, aby były bezpieczne dla dzieci i można je było wykonać w każdych warunkach. Apeluję do rodziców, nauczycieli, pomóżcie nam zbadać kondycję dzieci i młodzieży po to, żebyśmy mogli skutecznie, jako państwo, pomóc im być sprawnymi ruchowo ludźmi – powiedział Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras podczas wspólnej konferencji z Ministrą Edukacji Barbarą Nowacką.

– Jeśli młodzież ma być zdrowa, odporna i silna, musi mieć zapewnione dobre zajęcia ruchowe dostosowane do ich potrzeb, możliwości i wieku. Zdrowe dziecko, uczestniczące w zajęciach sportowych, to dziecko znacznie lepiej się uczące. Znacznie lepiej przyswajające wiedzę i pewne siebie. Przeprowadźmy testy i zobaczmy, w jakim miejscu są polskie dzieci i w jaki sposób możemy je wspomóc w rozwoju ruchowym – powiedziała ministra Barbara Nowacka.

Testy bezpieczne dla uczniów

Cztery przeprowadzane podczas zajęć WF testy, wśród których znajdują się skok w dal z miejsca, beep test, bieg wahadłowy po kopercie 10×5 m oraz popularna „deska”, zostały dobrane w taki sposób, aby były jak najmniej inwazyjne dla uczniów. Nie wymają one specjalistycznego sprzętu ani infrastruktury. Ponadto nauczyciele będą mogli skorzystać z 67 dodatkowych testów m.in. wydolnościowych, sprawnościowych, lekkoatletycznych czy pływackich dostępnych na platformie „Sportowe Talenty”.

Dane uczniów są bezpieczne

Dane uczniów zamieszczone w ewidencji „Sportowe Talenty” będą w pełni bezpieczne, a wspomnianym klubom i związkom sportowym nie będą udostępniane informacje pozwalające na identyfikację ucznia. Zainteresowany danym wynikiem klub będzie mógł zostawić swoje dane kontaktowe w systemie „Sportowe Talenty”, a zgłoszenie takie zostanie przekazane do szkoły danego ucznia. To rodzice lub opiekunowie ucznia zdecydują ostatecznie, czy chcą odpowiedzieć w jego imieniu na ofertę klubu bądź związku sportowego.

Szczególnie ważne podczas tworzenia projektu były kwestie związane z bezpieczeństwem danych uczestników programu. W ewidencji pojawią się jedynie trzy nowe dane w postaci wzrostu, wagi oraz wyników testów sprawnościowych, które nie były przetwarzane przez szkoły i przechowywane w rejestrach publicznych na mocy dotychczas obowiązujących przepisów. Pozostałe dane zostaną zaimportowane z systemu informacji oświatowej.

Warto ponadto podkreślić, że informacje o wadze i wzroście ucznia dostarczą szkole – raz w ciągu roku – uczniowie bądź rodzice niepełnoletnich uczniów. W trosce o prywatność uczniowie nie będą obligatoryjnie ważeni ani mierzeni podczas zajęć WF.

Ułatwienia dla nauczycieli

Za poprawną realizację projektu od strony operacyjnej odpowiedzialny jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Zakres działań Instytutu obejmuje przede wszystkim stworzenie procedur i instrukcji dla dyrektorów szkół, administratorów szkół, nauczycieli wprowadzających dane, administratorów związkowych oraz klubów i indywidualnych użytkowników.

Więcej o projekcie „Sportowe Talenty”

Źródło: MSiT

_

15 marca 2024 r.

 

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165160

Skip to content