Uczeń z zaburzeniami lękowymi

Fragment postaci dziecka siedzącego na podłodze z podkulonymi nogami.

Uczeń z zaburzeniami lękowymi

Ośrodek Rozwoju Edukacji Logotyp

Kurs e-learningowy pt. “Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w szkole” organizuje Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE.

Adresatami szkolenia są specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz wychowawcy i specjaliści ze szkół i placówek oświatowych.

Celem kursu jest zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych pracowników szkół i placówek oświatowy z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Cele szczegółowe:

  1. Zapoznanie ze specyfiką lęku jako emocji i jej występowania wśród dzieci i młodzieży.
  2. Zapoznanie ze sposobami identyfikacji występowania u dzieci i młodzieży objawów zaburzeń lękowych.
  3. Przedstawienie sposobów postępowania w sytuacji podejrzenia występowania zaburzeń lękowych u uczniów.
  4. Zaprezentowanie metod wspierania ucznia cierpiącego na zaburzenia lękowe i jego rodziny.
  5. Wskazanie sposobów zadbania o własny dobrostan przez osoby dorosłe udzielające wsparcia uczniom.

 

Materiały szkoleniowe można pobierać z platformy podczas trwania e-kursu. Kurs będzie aktywny na platformie w terminie 17-31 sierpnia 2023 r.

Sylabus do III edycji szkolenia e-learningowego Uczeń z zaburzeniami lękowymi.pdf

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Rekrutacja trwa do 29 sierpnia 2023. Szkolenie jest bezpłatne.

Rejestracja online

fot. Pixabay

_

7 sierpnia 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7025443