Uczciliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Uczciliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

24 kwietnia 2018 r. w Gęsinie gm. Zakrzewo na Strzelnicy Petruci Shooting odbyły się zawody sportowo-obronne z udziałem szkół z klasami o profilu mundurowym województwa kujawsko-pomorskiego i studentów UMK.

Organizatorem przedsięwzięcia było Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Strzeleckie Petruci Shooting, z udziałem współorganizatorów: Urzędu Marszałkowskiego i Stowarzyszenia Artylerzystów Polskich.

Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim promowanie wartości patriotycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na jubileusz 100-lecia wywalczenia przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli politycznej, a także sprawdzenie poziomu wyszkolenia uczniów klas o profilu mundurowym i studentów UMK ze znajomości zasad żołnierskiego zachowania się oraz posługiwania się podstawowym sprzętem wojskowym; stworzenie atmosfery przyjaznej rywalizacji i dążenia do osiągania jak najlepszych wyników.

Uczestnicy zawodów startowali w ośmiu konkurencjach:

 • Rozkładanie i składanie broni oraz ładowanie magazynka na czas;
 • Strzelanie na celność z karabinka kbks;
 • Rzut granatem ręcznym do celu;
 • Terenoznawstwo: wyznaczanie azymutu magnetycznego za pomocą busolki AK oraz odnajdywanie charakterystycznych przedmiotów terenowych na mapie;
 • Marszobieg na dystansie 500 m w umundurowaniu;
 • Wynoszenie rannego z pola walki;
 • Nawiązywanie łączności przewodowej;
 • Ustawianie miny przeciwpancernej.

 

Oto najlepsze drużyny zawodów sportowo-obronnych:

 • I miejsce: Zespół Szkół we Wroniu;
 • II miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Toruniu;
 • III miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu.

 

W sposób szczególny zaprezentował się Daniel Mroziński, reprezentant VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy: został on najlepszym zawodnikiem w strzelaniu na celność z karabinka kbks. Nagrodę Komendanta Straży Miejskiej w Toruniu wręczył najlepszemu strzelcowi z-ca Komendanta  SM w Toruniu Jarosław Paralusz. Zawodnik otrzymał także nagrodę Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Zawody odbywały się pod honorowymi patronatami

 • Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • Marka Gralika – Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, którego na zawodach reprezentowała wicekurator Maria Mazurkiewicz.

 

Na uwagę zasługuje znakomite, profesjonalne przygotowanie strzelnicy i najbliższego jej otoczenia przez gospodarza obiektu Bartosza Pietruszkę.

Przyjazna postawa i duże zaangażowanie przedstawicieli Stowarzyszenia Artylerzystów Polskich z udziałem prezesa Stowarzyszenia Romana Kłosińskiego, pozwoliły na sprawne przeprowadzenie poszczególnych konkurencji sportowo-obronnych.

Ważne było także wsparcie dla sportowego przedsięwzięcia – Artura Nenczaka – wójta Gminy Zakrzewo.

Świąteczna, jubileuszowa atmosfera 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, szlachetna rywalizacja młodzieży, bezinteresowne wsparcie wielu podmiotów, pozwalają na optymistyczną prognozę, że za rok w tym miejscu odbędą się kolejne zawody w podobnym klimacie sportowym i organizacyjnym.

Tadeusz Kierel

Fot. Ryszard Dorożyński i Tadeusz Kierel

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7134790