Twórcze spotkania z książką w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej

Twórcze spotkania z książką w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy rozpoczyna IX edycję bezpłatnych zajęć edukacyjnych w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek pod hasłem „Twórcze spotkania z książką“. Tym razem wspiera realizację priorytetu polityki oświatowej państwa na rok 2019/2020 wyznaczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – „Wychowanie przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych“.

IX edycja poświęcona będzie promocji książki i biblioteki oraz upowszechnianiu czytelnictwa jako jednego z ważnych elementów i skutecznych narzędzi wspierających wychowawczą rolę placówek oświatowych. 

Poprzez kontakt z literaturą Biblioteka podkreśla ważną rolę edukacji do wartości i edukacji patriotycznej wśród najmłodszych poprzez:

  • przybliżanie tradycji, zwyczajów narodowych, świątecznych, regionalnych oraz dbałość o ich poszanowanie i pielęgnowanie,
  • promowanie pozytywnych wartości tj. dobro, szacunek, miłość, tolerancja itp.,
  • podkreślanie ważnej roli edukacji regionalnej i wytwarzanie poczucia wspólnoty z „małą ojczyzną”,
  • przybliżanie symboliki narodowej i uwrażliwianie na szacunek wobec tych symboli,
  • troskę o język ojczysty, dbałość o jego czystość i piękno.

Celem ogólnym zajęć jest promowanie wśród dzieci przedszkolnych i uczniów młodszych klas szkół podstawowych książki i biblioteki, wytworzenie pozytywnych motywacji do czytania książek i integracja dzieci. Ponadto Biblioteka wspiera rozwój dziecka poprzez głośne czytanie oraz podkreślanie wartości książki jako niezbędnego elementu dla prawidłowego rozwoju najmłodszych. Wychowawcza rola takich działań jest szeroko znana i z pewnością pomoże wzmocnić pracę szkół i placówek edukacyjnych w tym zakresie.

Cykl zajęć będzie polegał na czytaniu wybranych tekstów literackich (bajek, baśni, legend, opowiadań) związanych z opracowanymi tematami spotkań. Zajęcia będą uatrakcyjniane pogadanką lub prezentacją wprowadzającą, zabawnymi i ciekawymi anegdotami, rozmową kierowaną z dziećmi na temat czytanych utworów oraz dającą im możliwość wyrażenia swoich emocji. W ramach każdych zajęć uczestnicy wykonają prace plastyczne lub inne zadania związane z tematem (ilustracje do prezentowanych książek, plakaty, krzyżówki, kartki okolicznościowe, rebusy, zagadki, quizy itp.).

Działania te wspiera Fundacja ABC XXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

Proponowane tematy zajęć:

Wrzesień 2019 –„Moja pierwsza wizyta w bibliotece”; „Poznajemy bibliotekę i zawód bibliotekarza”
Październik 2019 – „Opowieści na jesienne dni”; „Jan Brzechwa i jego twórczość”
Listopad 2019 – „Misie w literaturze”; „Barwy i symbole narodowe”
Grudzień 2019 – „Najpiękniejsze świąteczne opowieści”; „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”
Styczeń 2020 – „Zima w literaturze”; „Dzień Kubusia Puchatka”
Luty 2020 – „Moje ukochane zwierzątka” ; „Uczucia w moim życiu – kocham, lubię, szanuję”
Marzec 2020 – „Literackie powitanie wiosny”; „Wielkanocne tradycje i zwyczaje”
Kwiecień 2020 – „Bydgoszcz moje miasto”; „Książka i jej różne oblicza”
Maj 2020 – „Najpiękniejsze bajki świata”; „Czy jestem patriotą?”
Czerwiec 2020 – „Wakacje tuż, tuż – czy warto być aktywnym?”; „Zostań przyjacielem książek na zawsze”

Ze względu na warunki lokalowe grupa dzieci uczestniczących w zajęciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają od 60 do 90 minut.

Zgłoszenia przyjmuje :

Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 01 40 lub e‑mail: gromadzenie@pbw.bydgoszcz.pl

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7160331

Skip to content