Broszura edukacyjna Tucholskiego Parku Krajobrazowego

Broszura edukacyjna Tucholskiego Parku Krajobrazowego

Tucholski Park Krajobrazowy położony jest na obszarze siedmiu gmin: Tuchola, Cekcyn, Śliwice, Lubiewo i Gostycyn oraz Chojnice i Czersk (w województwie pomorskim). Leżący w dorzeczu Brdy i Wdy Park został utworzony w 1985 roku w celu ochrony południowo-wschodniego regionu Borów Tucholskich. Zajmuje obszar prawie 37 tys. ha. Wokół niego rozpościera się otulina o powierzchni prawie 16 tys. ha.

W granicach Tucholskiego Parku Krajobrazowego znajduje się 8 rezerwatów przyrody, które łącznie zajmują powierzchnię 2471,10 ha, co stanowi prawie 7% powierzchni parku.

Na obszarze Parku istnieje 121 pomników przyrody, wśród których są: przydrożne aleje drzew, sędziwe drzewa, źródła rzeki, głazy narzutowe, stanowiska bagna zwyczajnego, porostu (chrobotka alpejskiego) oraz czapli siwej.

Elementami dziedzictwa kulturowego na terenie Parku są zarówno budowle sakralne i cmentarze, zespoły dworsko-pałacowe i folwarczne, obiekty architektury i budownictwa drewnianego, jak i budowle oraz urządzenia inżynierskie z dziedziny gospodarki wodnej i komunikacji. To one w dużym stopniu, obok środowiska przyrodniczego, kształtują jego krajobraz kulturowy.

Oferta edukacyjna Tucholskiego Parku Krajobrazowego jest bardzo szeroka. Na jego terenie organizowane są konkursy, takie jak:

– „Przyroda wokół nas” – konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Tucholskiego Parku Krajobrazowego  i Nadleśnictwa Tuchola,
– konkurs „Odkręcona” organizowany wspólnie z gminami: Cekcyn i Tuchola oraz z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Tucholi. Polega na zbiórce surowca wtórnego – nakrętek z plastikowych butelek,
– konkurs „Zamień puszki na pieniądze” prowadzony dla  szkół, placówek szkolno-wychowawczych i organizacji z terenu Tucholskiego Parku Krajobrazowego i okolic. Uczestnicy konkursu zbierają surowce wtórne w postaci  puszek aluminiowych po napojach.

Park oferuje również zajęcia dydaktyczne dla szkół i przedszkoli, prelekcje z zeszytem tematycznym, wystawy „Grzyby Tucholskiego Parku Krajobrazowego”, zajęcia edukacyjne pt. „Miejski ogród przyjazny naturze”, prelekcje multimedialne. Organizuje też ścieżki dydaktyczne, coroczne  uroczyste obchody Dnia Ziemi oraz spływy kajakowe dla turystów i nie tylko.

Więcej informacji

Do pobrania: broszura edukacyjna

Oprac. na podstawie: http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/tpk

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7013497