Trzy tysiące złotych dla stypendysty

Trzy tysiące złotych dla stypendysty

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionej młodzieży w ramach marszałkowskiego projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. W roku szkolnym 2017/2018 wsparcie otrzyma 1,5 tysiąca uczniów klas 7. szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych. Generator wniosków na prymus.kujawsko-pomorskie.pl.

To już druga edycja marszałkowskiego programu stypendialnego „Prymus Pomorza i Kujaw”. W roku szkolnym 2016/2017 z pomocy finansowej skorzystało 1,7 tysiąca uczniów. – Projekt stypendialny „Prymus Pomorza i Kujaw” stworzyliśmy z myślą o uczniach, którzy dobrze radzą sobie w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości. Dodatkowe środki finansowe będą mogli wykorzystać między innymi na rozwój naukowych zainteresowań – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W roku szkolnym 2017/2018 wsparcie trafi do 1,5 tysiąca uczniów z kujawsko-pomorskiego. Wysokość stypendium to trzysta złotych miesięcznie (wypłacane przez dziesięć miesięcy – w sumie 3 tysiące złotych).

Warunki, które uczeń musi spełniać łącznie aby ubiegać się o stypendium:

  • w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza do klasy 7 szkoły podstawowej, klasy gimnazjalnej, liceum, technikum, szkoły branżowej lub zasadniczej szkoły zawodowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
  • w roku szkolnym 2016/2017 otrzymał promocję do następnej klasy bądź otrzymał świadectwo ukończenia szkoły;
  • uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych (2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017) tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu;
  • uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

UWAGA! W stypendiach nie ma warunku dochodowego!

Nabór wniosków stypendialnych trwa do 30 września. Szczegółowe informacje: URZĄD MARSZAŁKOWSKI – DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, ul. Św. Jana 1/3, Toruń, na stronie www.prymus.kujawsko-pomorskie.pl i pod nr telefonu: 883 326 609, 784 995 076, 668 506 961.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Mikołaj Kuras

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7181666

Skip to content