Toruński Urząd dla Młodzieży – konkurs na projekt edukacyjny realizowany zdalnie

Toruński Urząd dla Młodzieży – konkurs na projekt edukacyjny realizowany zdalnie

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu i  Urząd Miasta Torunia zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (klasy siódme i ósme) oraz szkół średnich miasta Torunia do realizacji (możliwa forma zdalna) projektu edukacyjnego Toruński Urząd dla Młodzieży, VIII edycja, rok szkolny 2021/2022.

Celem projektu Toruński Urząd dla Młodzieży jest zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym oraz rozwój postaw obywatelskich. Kontynuacja realizowanego projektu edukacyjnego to efektywny sposób na edukację obywatelską oraz zwiększanie udziału młodych Polek i Polaków w życiu publicznym.

Celem praktycznym projektu są działania, które wyposażą uczniów w nowe umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich, a w szczególności przygotują ich do edukacji obywatelskiej.

Możliwa jest zdalna realizacja projektu.

Projekt Toruński Urząd dla Młodzieży obejmuje następujące elementy:

  1. Nauczyciel omawia zasady projektu edukacyjnego na lekcji.
  2. Uczniowie mają za zadanie zaplanować i załatwić typowe sprawy urzędowe, zapoznać się z pracą: Wydziału Spraw Administracyjnych, Wydziału Środowiska i Ekologii, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Ochrony Ludności, Wydział Obsługi Mieszkańców, Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji oraz Urzędu Miasta Torunia biorących udziałw projekcie, a potem pokazać wyniki swojej pracy, np. w postaci prezentacji multimedialnej, filmu, pokazu zdjęć i inne.
  3. Pracownicy wydziałów UM Torunia przygotowali zadania, które może zrealizować młodzież. Nauczyciel umawia uczniów na spotkanie z osobami kierującymi wydziałami. Czas na wykonanie projektu dla uczniów to cztery tygodnie. Projekt ma mieć charakter zespołowy. Zespół realizujący dany projekt musi liczyć nie mniej niż 3, a nie więcej niż 4 osoby.

Zadaniem szkoły jest zgłoszenie do 22 grudnia 2021 r. udziału w projekcie do KPCEN w Toruniu na adres: Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl

Karta zgłoszenia do projektu – Załacznik nr 1

Regulamin, Załacznik nr 2, Załacznik nr 3, Załacznik nr 4

Uroczyste podsumowanie projektów uczniowskich odbędzie się w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela Zofia Spalińska, konsultantka KPCEN w Toruniu, Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl, tel. 881 93 33 55.

 

16.12.2021

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7187099

Skip to content