Toruński Urząd dla Młodzieży – konkurs dla uczniów

Toruński Urząd dla Młodzieży – konkurs dla uczniów

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu i Urząd Miasta Torunia zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (klasy siódme i ósme) oraz szkół średnich miasta Torunia do realizacji projektu edukacyjnego (w tym roku każdy projekt można realizować zdalnie)

Toruński Urząd dla Młodzieży

VII edycja, rok szkolny 2020/2021

pod honorowym patronatem

Przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego

Celem projektu Toruński Urząd dla Młodzieży jest zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym oraz rozwój postaw obywatelskich. Kontynuacja realizowanego projektu edukacyjnego to efektywny sposób na edukację obywatelską oraz zwiększanie udziału młodych Polek i Polaków w życiu publicznym.

Celem praktycznym projektu są działania, które wyposażą uczniów w nowe umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich, a w szczególności przygotują ich do edukacji obywatelskiej.

Projekt Toruński Urząd dla Młodzieży obejmuje następujące elementy:

  1. Nauczyciel omawia zasady projektu edukacyjnego na lekcji.
  2. Uczniowie mają za zadanie zaplanować i załatwić typowe sprawy urzędowe, zapoznać się z pracą: Wydziału Spraw Administracyjnych, Wydziału Ewidencjii Zezwoleń, Wydziału Środowiska i Ekologii, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Ochrony Ludności, Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Komunikacji Urzędu Stanu Cywilnego, Biura Ogrodnika Miejskiego oraz Urzędu Miasta Torunia biorących udział w projekcie, a potem pokazać wyniki swojej pracy, np. w postaci prezentacji multimedialnej, filmu, pokazu zdjęć i innych.
  3. Pracownicy wydziałów UM Torunia przygotowali zadania, które może zrealizować młodzież. Nauczyciel umawia uczniów na spotkanie z osobami kierującymi wydziałami. Czas na wykonanie projektu dla uczniów to cztery tygodnie. Projekt ma mieć charakter zespołowy. Zespół realizujący dany projekt musi liczyć nie mniej niż 3 osoby, a nie więcej niż 4 osoby.

Zadaniem szkoły jest zgłoszenie udziału w projekcie do KPCEN w Toruniu, na adres: zofia.spalinska@kpcen-torun.edu.pl

Karta zgłoszenia do projektu

Uroczyste podsumowanie projektów uczniowskich odbędzie się w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Szczegółowych informacji udziela Zofia Spalińska, konsultantka KPCEN w Toruniu,

tel. 881 93 33 55, e-mail: zofia.spalińska@kpcen-torun.edu.pl

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164963

Skip to content