Toruński „Korczak” zyskuje nowe oblicze

Marszałek Piotr Całbecki w "Korczaku"

Toruński „Korczak” zyskuje nowe oblicze

Województwo Kujawsko-PomorskieNowoczesne warsztaty kształcenia zawodowego, pierwszy w regionie basen rehabilitacyjny z przeciwprądem i nowe przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami – to elementy wartej blisko 34 miliony złotych inwestycji realizowanej w marszałkowskim Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu. Wczoraj (1 września), z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego i biskupa Wiesława Śmigla, odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego.

– Dzięki realizowanym inwestycjom dzieci z niepełnosprawnością będą mogły rozwijać się w miejscu z dostosowaną do ich potrzeb infrastrukturą i specjalistycznym sprzętem, a powstające nowoczesne warsztaty zawodowe umożliwią starszym uczniom nabycie umiejętności, które pomogą im w znalezieniu pracy. Należy jednak podkreślić, że ośrodek nie tylko potrzebuje odpowiedniego wyposażenia, ale przede wszystkim oddanych swojej pracy i dzieciom wychowawców i nauczycieli, a tacy właśnie – na czele z dyrektor Agnieszką Wyrwas – tu pracują – bez nich mury nic by nie znaczyły – mówił marszałek Piotr Całbecki.

– Najważniejszymi inwestycjami są te skierowane w edukację, wychowanie i integrację. Tego uczył nas patron ośrodka Janusz Korczak, który traktował młodych ludzi nie jak dzieci, a jak człowieka, który potrzebuje towarzyszenia, wychowania, prowadzenia. Traktował każdego tak poważnie, że zdecydował się oddać swoje życie za tych młodych ludzi – mówił biskup Wiesław Śmigiel.

– Miarą rozwoju społecznego jest odpowiedzialność i zaangażowanie władzy publicznej w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Realizowane inwestycje potwierdzają, że ten egzamin zarówno samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jak i miasto Toruń zdają na piątkę – podkreślił zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz.

– W wyniku inwestycji powstanie wyjątkowa placówka. Pamiętajmy jednak, że rozbudowywany budynek to tylko narzędzie, a najważniejsza inwestycja, która jest w celu działań, to człowiek. To człowiek wyjątkowy, bo młody. Który się kształtuje, nabiera charakteru – podkreślała dyrektor SOSW Agnieszka Wyrwas.

Na terenie marszałkowskiego ośrodka realizowane są dwa duże projekty:

– rozbudowa placówki o część warsztatową, basen, internat i boisko wielofunkcyjne

– budowa nowego przedszkola wraz z wyposażeniem i dostosowanym do wychowanków ośrodka placem zabaw.

 

 

Nowe pracownie, internat, basen rehabilitacyjny i boiska

Projekt obejmuje budowę nowego kompleksu warsztatów kształcenia zawodowego ze specjalistycznym wyposażeniem, basenu rehabilitacyjnego oraz boiska, a także modernizację internatu i pracowni kształcenia praktycznego.

Wchodząca w skład ośrodka branżowa szkoła I stopnia, kształci uczniów w 11 zawodach: kucharz, cukiernik, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec, stolarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy stolarza, asystent fryzjera.

Obecnie trwają kompleksowe prace remontowe w budynku szkoły oraz internatu. W ramach prowadzonych robót wykonano już nadbudowę części mieszkalnej oraz zabetonowano żelbetowy szyb windy przy nowej klatce schodowej. W piwnicy, na parterze oraz na pierwszym piętrze gotowa jest instalacja sanitarna. Na parterze i pierwszym piętrze wykonano instalację elektryczną. Obecnie trwa montaż ścian, suchych zabudów i sufitów podwieszanych w technologii gipsokartonowej. Budynek zyskał już nowe schody wejściowe. Przy sali gimnastycznej powstała także dobudówka, w której wykonano instalację elektryczną i zakończono tynkowanie ścian.

W budynku internatu trwają prace hydrauliczne i wznoszona jest winda. Obiekt ma już dobudowane piętro, na którym pozostało do zakończenia ułożenie części stropu.

Ośrodek będzie dysponował jedynym w regionie basenem z przeciwprądem, dzięki któremu możliwe jest pływanie w miejscu, co pozytywnie wpływa na rehabilitację narządów ruchu i podnośnikiem, który ułatwia wejście do basenu i pływanie osobom niepełnosprawnym. Obecnie trwają prace przygotowawcze pod montaż niecki basenowej wykonanej ze stali kwasoodpornej.

Całkowita wartość projektu to 25,7 miliona złotych, z czego większość to środki z budżetu województwa, dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 to 7,6 miliona złotych.

 

Przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Powstanie także nowe przedszkole specjalne dla 26 dzieci w wieku od 3 do 7 lat z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, a także z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Każde dziecko będzie korzystało ze specjalistycznych sal, w których prowadzone będą zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne, między innymi integracji sensorycznej, logopedycznej, muzykoterapii, czy aktywności ruchowej i twórczej. Po ukończeniu nauki w przedszkolu każde dziecko będzie mogło kontynuować naukę w szkole specjalnej. Przedszkole przyjmie pierwsze maluchy we wrześniu 2021 roku.

Obecnie wykonano już wszystkie stropy nowego budynku. Na wszystkich kondygnacjach gotowa jest też instalacja elektryczna, a na parterze zakończono tynkowanie ścian. Wokół obiektu powstanie plac zabaw z przyrządami dla dzieci niepełnosprawnych i boisko.

Całkowita wartość projektu wynosi 7,8 milionów złotych, z czego 4,4 miliona złotych stanowi dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a 3,4 miliona złotych to środki budżetu województwa.

Inwestujemy w edukację

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu to jedna z trzech instytucji edukacji prowadzonych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami.

W drugim naszym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace na budowie nowego budynku warsztatów praktycznej nauki zawodu. Nowe pracownie zostaną otwarte wiosną przyszłego roku. Po raz pierwszy w kraju osoby niesłyszące będą mogły kształcić się w zawodzie technik dentystyczny. Wartość inwestycji to ponad 11 milionów złotych. Więcej.

 

W ubiegłym roku zakończyliśmy marszałkowski projekt „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie” w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. W ramach projektu zmodernizowano dwanaście pracowni zawodowych i utworzono dwie nowe. Każda została wyposażona w specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne i nowoczesne oprogramowanie. Wartość projektu to 3,8 miliona złotych. Więcej w naszym materiale. W ramach kolejnego przedsięwzięcia w specjalnie do tego celu zaadaptowanym budynku, przekazanym przez władze miasta, powstanie nowe przedszkole dla 21 dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7049592