To oni dają dzieciom siłę!

dr Paulina Bownik, siostra Magdalena i Mariusz Kurnyta

To oni dają dzieciom siłę!

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę logo

Dr Paulina Bownik, Mariusz Kurnyta i Fundacja Słonie na Balkonie laureatami Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

W sobotę 15 października po raz dwunasty Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wręczyła Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman osobom i organizacjom w sposób szczególny zasłużonym w działaniach na rzecz dzieci. Jej laureatami zostali: Paulina Bownik – lekarka z Grupy Granica i Mariusz Kurnyta – aktywista, którzy ratują ludzi w lasach na polsko-białoruskiej granicy, oraz Fundacja Słonie na Balkonie pomagająca dzieciom po traumie i w kryzysie psychicznym.

Gala odbyła się w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Przed galą miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy „Elementarz empatii”, która powstała z inspiracji życiorysem Aliny Margolis-Edelman, w 100-lecie jej urodzin.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. bliscy i przyjaciele Aliny, w tym jej córka Anna Edelman, Agnieszka Holland, a także członkowie Kapituły i laureaci poprzednich edycji nagrody.

W tym roku do konkursu wpłynęło łącznie 61 zgłoszeń: 28 w kategorii: osoba szczególnie zasłużona w działaniach na rzecz dzieci i 33 w kategorii: organizacja pozarządowa, która w sposób szczególny pomaga dzieciom. Spośród nich Kapituła pod przewodnictwem Agnieszki Holland wyłoniła 6 finalistów. Wszystkich nominowanych łączy jedno – z wielkim oddaniem pomagają dzieciom.

Niezłomny duet, który ratuje ludzi od śmierci w przygranicznych lasach

Laureatami Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman w kategorii: osoba szczególnie zasłużona w działaniach na rzecz dzieci zostali:

Dr Paulina Bownik – lekarka z Grupy Granica, która od wielu miesięcy ratuje życie i zdrowie uchodźców w lasach na granicy polsko-białoruskiej. Grupy uchodźcze to w przeważającej części rodziny z dziećmi, którym dzięki pomocy udzielanej przez dr Bownik udaje się przeżyć. Ponadto dr Bownik angażuje się w działania informacyjne, które zwracają uwagę opinii publicznej na tragedię na polsko-białoruskiej granicy, wyraża swój sprzeciw wobec nieludzkiego traktowania uchodźców, działa przeciwko dehumanizacji tej stygmatyzowanej grupy oraz walczy o przestrzeganie podstawowych praw człowieka, w tym praw dzieci.

Mariusz Kurnyta – aktywista działający na polsko-białoruskiej granicy znany pod pseudonimem „Człowiek Lasu”. W lesie znajduje wycieńczonych głodem, zimnem, brakiem wody ludzi. Przynosi im nie tylko pomoc w postaci lekarstw, ciepłej odzieży, śpiworów czy jedzenia i picia, ale przede wszystkim nadzieję. Przez ostatni rok Mariusz Kurnyta uczestniczył w setkach interwencji. Pomagał osobom m.in. z Syrii, Afganistanu, Jemenu i wielu innych krajów.

Dr Bownik w przemowie, którą wygłosiła odbierając nagrodę, zwróciła uwagę na sytuację dzieci w nieustannie trwającej  tragedii.

W dzisiejszym dniu chciałabym wspomnieć o dzieciach, które cierpią z powodu sytuacji na granicy północnej naszego kraju. Są to głównie dzieci uchodźcze, ale też i dzieci aktywistów. Dzieci, które spotykałam w lesie to głównie nastolatki w wieku 14-16 lat. Były i młodsze, na przykład 12-latka z Mali, która była wypychana na Białoruś tyle razy, że straciła rachubę. W wyniku odmrożeń straciła palce. Spotykałam też i młodsze dzieci, niemal niemowlęta, dzieci niepełnosprawne, dzieci, które padły ofiarą wykorzystania seksualnego. Na skutek kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej cierpią też dzieci aktywistów. Większość wolontariuszek to kobiety, niejednokrotnie samotne matki, często matki dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Dziękuję za nagrodę i proszę o pamięć o tych dzieciach – zaapelowała ze sceny dr Paulina Bownik.

Z kolei Mariusz Kurnyta zadedykował otrzymaną nagrodę wszystkim tym, którzy z nim działają, z którymi jeździ na interwencje, aby ratować ludzi od śmierci w przygranicznych lasach. Ze sceny przekazał też dobrą nowinę o narodzinach malutkiej Kubanki, która po bardzo trudnym porodzie i późniejszej walce o życie, w końcu czuje się dobrze. Informacja ta została przyjęta na sali brawami.

Słoń znaczy szczęście

W tym roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę po raz pierwszy przyznała Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman w kategorii: organizacja, która w sposób szczególny pomaga dzieciom. Zwycięzcą została łódzka Fundacja Słonie na Balkonie, która pomaga dzieciom po traumie i w kryzysie psychicznym. Fundacja rozwiązuje ważny społeczny problem braku dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci przeżywających stratę bliskiej osoby, skrzywdzonych przez dorosłych, prześladowanych, osamotnionych, doświadczonych przemocą – dzieci, które prowadzą nierówną walkę z depresją, lękami, brakiem poczucia bezpieczeństwa.

Kapituła przyznała też trzy wyróżnienia. Otrzymali je:

  • w kategorii osoba:

siostra Magdalena Agnieszka Krawczyk, która jest socjoterapeutką i dyrektorką Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi, w którym mieszka średnio 100 dzieci i 70 matek. Siostra Magdalena pomaga im w wyjściu z kryzysu bezdomności i podejmuje wszelkie starania, aby rodziny, które są pod jej opieką, mogły stworzyć własny bezpieczny dom.

  • w kategorii organizacja:

Fundacja SEXEDPL, która zapewnia młodym ludziom kompleksową, dostosowaną do wieku edukację w zakresie praw człowieka, równości płci, relacji, reprodukcji. Informuje o ryzykach związanych z życiem seksualnym, prezentując jednocześnie seks i seksualność w sposób pozytywny, podkreślając takie wartości, jak wzajemny szacunek, inkluzywność, równość, empatia i odpowiedzialność.

Stowarzyszenie Moc Wsparcia, które działa na rzecz ochrony dzieci przed zaniedbywaniem i krzywdzeniem. Jesienią tego roku Stowarzyszenie otworzy w Sosnowcu Centrum Pomocy Dzieciom – pierwszą tego typu placówkę w województwie śląskim, w której dzieci krzywdzone uzyskają profesjonalną i bezpłatną pomoc.

Uroczystości wręczenia nagród towarzyszyła rozmowa „Co to znaczy być jak Alina” z udziałem Agnieszki Holland, Moniki Sajkowskiej i Michała Szymańczaka, którzy znali i przyjaźnili się z Aliną Margolis-Edelman. Galę prowadziła dziennikarka Magdalena Michalak-Szwarc, a o oprawę muzyczną wydarzenia zadbały absolwentkami łódzkiej Akademii Muzycznej: Anna Furkałowska (wiolonczela) i Joanna Kamińska (harfa).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: fdds.pl

19 października 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,040,261