To już 11. edycja konferencji “Edukacja w cyfrowym wymiarze”

Dyrektor KPCEN wita uczestników konferencji

To już 11. edycja konferencji “Edukacja w cyfrowym wymiarze”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli we Włocławku logotyp

XI edycja organizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ogólnopolskiej konferencji „Edukacja w cyfrowym wymiarze – przyszłość jest dziś” odbyła się 6 czerwca w Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Partnerem przedsięwzięcia był Instytut Badań Edukacyjnych. Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Jego celem jest promowanie innowacji w obszarze edukacji, wskazanie konieczności dostosowania zarówno systemu kształcenia jak i infrastruktury szkolnej do wymogów rynku pracy w XXI w. oraz wsparcie nauczycieli w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

Konferencję otworzyła Grażyna Troszyńska, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Pani Dyrektor powitała gości i uczestników konferencji, w szczególności: Sławomira Kopyścia, Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Łukasza Wawra, Zastępcę Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, Monikę Jabłońską, Zastępcę Prezydenta Miasta Włocławek, Domicelę Kopaczewską, Zastępcę Prezydenta Miasta Włocławek, Jarosława Przybyła, Naczelnika Wydziału Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Mikołaja Ochmana, Członka Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Spotkanie prowadzili Dorota Gołębiewska i Marcin Ćwikliński, nauczyciele konsultanci z Pracowni Informacji i Promocji Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Uczestnicy wysłuchali wystąpień prelegentów.

Jako pierwszy głos zabrał Łukasz Wawer z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przedstawił projekty Edukacja.gov.pl i Laboratoria Przyszłości, które są planem MEiN na zapewnienie postępu, zmian i cyfryzacji w środowisku edukacyjnym.

Następnie prelekcję Cyfrowo w Kujawsko-Pomorskiem wygłosił Jarosław Przybył, Naczelnik Wydziału Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Michał Nowakowski, reprezentujący Instytut Badań Edukacyjnych, skierował do zgromadzonych prezentację Odznaka+ cyfrowe poświadczenie kompetencji dla cyfrowej edukacji.

Gościem specjalnym spotkania był prof. Jacek Pyżalski, który omówił wyniki badań naukowych Jakie są kompetencje cyfrowe młodzieży? Najnowsze badania ważne dla szkoły. Przy stoiskach wystawienniczych profesor promował swoje najnowsze publikacje. Uczestnicy mogli zapoznać się z wydawnictwami, a nawet otrzymać wybrane tytuły z autografem autora. Biblioteka Pedagogiczna przygotowała wystawę książek Jacka Pyżalskiego, które już posiada w swoich zbiorach.

Kolejnym prelegentem był Andrzej Pieńkowski z Fundacji Katalyst Education. Przedstawił rozważania na aktualne współcześnie zagadnienie: Komputer + Dziecko = Problem?

Edukacyjne walory wybranych narzędzi cyfrowych omówili przedstawiciele firm.
O Edukacyjnej Mocy Minecraft mówiła Barbara Dubiecka-Kruk, Microsoft Innovative Educator Ekspert. Jak zaciekawić dziecko przyrodą wykorzystując lornetkę, mikroskop i teleskop? zaprezentował Jakub Stojak, Delta Optical. Jerzy Kuś z Vobacom powiedział o Technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) w edukacji. O wykorzystaniu technologii w szkolnictwie branżowym i szkoleniach zawodowych opowiedział Cezary Młyński z FLINT Systems, który zaprezentował Wykorzystanie technologii VR w szkoleniach zawodowych. Dominika Bielecka-Kokot z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej omówiła Innowacyjne wsparcie Przemysłu 4.0 na przykładzie Centrum Programowania Robotów Przemysłowych.

Podczas przerwy kawowej uczestnicy konferencji mieli możliwość kuluarowych spotkań i rozmów oraz testowania nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych przy stoiskach wystawienniczych: Logitech, IBE, Edusense, Revas, Vobacom, Microsoft dla Edukacji, Photon, Delta Optical, PASCO, Google.

W drugiej części spotkania uczestnicy chętnie korzystali z możliwości zapoznania się z edukacyjnymi walorami nowoczesnych narzędzi edukacyjnych podczas warsztatów prowadzonych przez firmy: Google: Szkoła Przyszłości – Nauczanie w Modelu 1:1, Vobacom: Technologia rozszerzonej rzeczywistości (AR) w edukacji, Delta Optical: Jak zabrać uczniów w mikroświat?, Kosmos w zasięgu wzroku ucznia i nauczyciela, Microsoft dla Edukacji: Matematyczna Moc Minecraft, Mobilne Laboratoria Przyszłości.

 

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7023450