Terminy składania wniosków – awans zawodowy

27 Maj Terminy składania wniosków – awans zawodowy

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

W związku z epidemią COVID-19 oraz obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia na  obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego dostęp do siedziby Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Delegatur Kuratorium w Toruniu i we Włocławku będzie ograniczony.

W związku z powyższym oraz ze względów bezpieczeństwa Kuratorium Oświaty prosi o składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wraz z wymaganą dokumentacją za pośrednictwem Poczty Polskiej. Na kopercie należy zaznaczyć czego dotyczy przesyłka poprzez dopisek „awans zawodowy”. Korespondencję należy kierować odpowiednio:

  • nauczyciele z terenu byłego województwa bydgoskiego – Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,
  • nauczyciele z terenu byłego województwa toruńskiego – Delegatura Kuratorium w Toruniu ul. Moniuszki 15/21 87-100 Toruń,
  • nauczyciele z terenu byłego województwa włocławskiego – Delegatura Kuratorium Oświaty we Włocławku ul. Brzeska 8 87-800 Włocławek.

Termin składania wniosków: do 30 czerwca 2020 r. – decyduje data stempla pocztowego.Pomoc | Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Licznik odwiedzin:

2,247,244