Terminy składania wniosków – awans zawodowy

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Terminy składania wniosków – awans zawodowy

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 dostęp do siedziby Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Delegatur Kuratorium w Toruniu i we Włocławku będzie ograniczony.

Dlatego też prosimy o składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wraz z wymaganą dokumentacją za pośrednictwem Poczty Polskiej. Na kopercie należy zaznaczyć czego dotyczy przesyłka poprzez dopisek „awans zawodowy”. Korespondencję należy kierować odpowiednio:

  • nauczyciele z terenu byłego województwa bydgoskiego – Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,
  • nauczyciele z terenu byłego województwa toruńskiego – Delegatura Kuratorium w Toruniu ul. Moniuszki 15/21 87-100 Toruń,
  • nauczyciele z terenu byłego województwa włocławskiego – Delegatura Kuratorium Oświaty we Włocławku ul. Brzeska 8 87-800 Włocławek.

 

Termin składania wniosków: do 31 października 2020 r. – decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz składanej wraz z wnioskiem dokumentacji zawarte są w artykule TUTAJ

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6665373