Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 – korekta

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 – korekta

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyUstalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół są ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

UWAGA!!! Korekta dotyczy terminu w postępowaniu uzupełniającym w zakresie czynności, o której mowa w lp. 1, tj. składania wniosku, w tym zmiany wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych – było: do 6 sierpnia 2021 r., jest do 5 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

4 marca 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6633556