Terminarz konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Otwarty kalendarz.

Terminarz konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyKujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, iż konkursy przedmiotowe dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2020/2021 zorganizowane zostaną w terminach podanych w załączniku. Ponadto informuję, że terminy poszczególnych konkursów ustalone zostały po uwzględnieniu kalendarza szkolnego określonego na rok szkolny 2020/2021 przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). W terminarzu zostały uwzględnione, m. in.: terminy ferii, przerw świątecznych, ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, itd. Nie przewiduje się zatem zmiany przedmiotowego terminarza, w związku z tym prosimy o uwzględnienie podanych dat w planowaniu wyjazdu na wypoczynek oraz udziału w innych wydarzeniach.

Terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych w szkołach podstawowych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

  • Od 20 do 30 września 2020 r. rejestracja szkoły w systemie PIKO
  • Od 1 do 15 października 2020 r. zgłoszenie uczestników do konkursu

 

1. Etap szkolny, rejonowy i wojewódzki przeprowadzane są w szkołach w szkołach macierzystych uczestników, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Wszystkie etapy rozpoczynają się o godz. 10.00.

2.  Na każdym etapie konkursu na wykonanie zadań uczeń ma 60 minut, do których nie wlicza się czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne.

3. Etap szkolny konkursów realizowany jest z wykorzystaniem platformy PIKO.

4. Etap rejonowy i wojewódzki realizowane są z wykorzystaniem platformy online.

5. Nie przewiduje się dodatkowych terminów konkursów.

 

 Terminarz konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7161570

Skip to content