Temat Rzeka – konkurs fotograficzny. Zgłoszenia do 30.11

Temat Rzeka – konkurs fotograficzny. Zgłoszenia do 30.11

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) przypomina, że do końca konkursu fotograficznego „Temat Rzeka” pozostało kilka dni. Na Wasze zdjęcia OTOP czeka do 30.11.2020 r.

Konkurs skupia się na pokazaniu przyrody rzek i dolin Wisły, Bugu, Wieprza, Tyśmienicy i Bystrzycy, które planowana droga wodna E40 może nieodwracalnie zniszczyć oraz relacji człowiek – rzeka na tym obszarze (wg. mapy stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu).

Cele konkursu:
– udokumentowanie dziedzictwa przyrodniczego rzek i dolin Wisły, Bugu, Wieprza, Tyśmienicy i Bystrzycy,
– udokumentowanie działalności człowieka związanej z rzekami i ich dolinami,
– promocja tych miejsc jako ekosystemów przyrodniczo cennych i – jako takich – korzystnych dla człowieka,
– prowadzenie kampanii przeciwko budowie drogi wodnej E40, w tym edukacja na temat zagrożeń, jakie niesie planowane przekształcenie tych rzek w żeglowną drogę wodną E40 oraz na temat korzyści, jakie niosą dzikie naturalne rzeki i ich doliny.

W tym roku prace konkursowe będą przyjmowane w dwóch kategoriach:
– dzieci i młodzież (do 18 lat),
– dorośli.

Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres stopE40@otop.org.pl skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz z załączonymi maksymalnie 5 plikami ze zdjęciami w formacie graficznym JPG, o wymiarach minimum: 2400 px szerokości na dłuższym boku zdjęcia. Pliki przesłane za pośrednictwem platform do przesyłania plików nie będą brane pod uwagę podczas prac jury.

Więcej informacji

Zaktualizowana wersja Regulaminu konkursu znajduje się tutaj, wersja edytowalna tutaj.

Patronem merytorycznym konkursu jest Koalicja Ratujmy Rzeki (KRR).

Patronem artystycznym jest Związek Polskich Fotografów Przyrody.

Fot. Jacek Dryglewski, Piaszczysta łacha. Zdjęcie otrzymało wyróżnienie w 1. edycji konkursu Temat Rzeka

Źródło: OTOP

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164912

Skip to content