Technologie chmurowe w edukacji

IBM: Technologie chmurowe w edukacji

Technologie chmurowe w edukacji

IBM logo

IBM ogłosił uruchomienie IBM Cloud for Education, rozwiązania opartego na chmurze dla branży edukacyjnej. IBM Cloud for Education ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu usług i zasobów IBM Cloud, z których najczęściej korzysta społeczność akademicka. Ponieważ w czasie pandemii instytucje edukacyjne wdrażały zdalne nauczanie, niezbędne było udostępnienie zasobów laboratoriów komputerowych poza kampusem. Obecnie, gdy wiele instytucji edukacyjnych stosuje hybrydowy model kształcenia, łączący naukę stacjonarną i wirtualną, potrzeba ta jest nadal kluczowa. W nowym roku akademickim większość polskich uczelni zdecydowała się na powrót do zajęć w pełnym wymiarze godzin. Mimo to, uczelnie zachęcają studentów do realizowania spraw formalnych przez Internet, a część wykładów odbywa się zdalnie. Doświadczenia polskich uczelni z pandemii pokazują, jak ważne jest tworzenie cyfrowej alternatywy dla tradycyjnej edukacji, w czym istotną rolę mogą odegrać rozwiązania oparte na chmurze, takie jak IBM Cloud for Education.

IBM współpracuje z różnymi instytucjami szkolnictwa wyższego, takimi jak North Carolina State University, w celu zbudowania infrastruktury wirtualnych laboratoriów, które będą w stanie zaspokoić potrzeby akademickie studentów, uczących się zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie.

Dzięki IBM Cloud for Education Applications Lab, pierwszego w portfolio rozwiązania, dostarczanego w ramach IBM Cloud for Education, instytucje edukacyjne i badawcze mogą uzyskać dostęp do w pełni zarządzanego, opartego na chmurze środowiska laboratorium komputerowego, dostarczanego z wirtualnymi pulpitami i preinstalowanymi aplikacjami. Jako w pełni zarządzana usługa, może ona pomóc w zmniejszeniu ogólnych wyzwań związanych z zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury.  “Instytucje edukacyjne muszą dostosowywać się do najnowszych trendów technologicznych i nadążać za wymaganiami dzisiejszego rynku. Dzięki funkcjonalnościom chmury hybrydowej mogą one szybko opracowywać programy nauczania, aby zapewnić studentom nowe możliwości. Wykorzystując nasze doświadczenie w pracy w kampusach akademickich, opracowaliśmy rozwiązanie chmurowe dla instytucji edukacyjnych. Uruchamiamy również IBM Cloud for Education Applications Lab – pierwsze rozwiązanie z szerokiego wachlarza oferty w ramach IBM Cloud for Education. Samo rozwiązanie ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich usług i zasobów IBM Cloud, z których najczęściej korzysta środowisko akademickie, uporządkowanych tak, aby ułatwić ich wdrożenie i natychmiastowe wykorzystanie” – mówi Marcin Klabiński, IBM Public Cloud Sales Leader, IBM Poland & Baltics. Dodatkowo, powyższe rozwiązania technologiczne są połączone z IBM Cloud for Education Academy, siecią instytucji edukacyjnych i partnerów, którzy aktywnie integrują technologie chmurowe i kognitywne w swoich pracowniach, centrach badawczych i infrastrukturach. Celem jest stworzenie środowiska współpracy, aby stale ulepszać IBM Cloud for Education dla społeczności użytkowników, zapewniając po drodze potrzebne szkolenia i niezbędne zasoby. “W Polsce, dzięki współpracy z naukowcami, programistami i architektami IT IBM, pomagamy zapewnić każdemu członkowi programu możliwość maksymalizacji korzyści z inwestycji w chmurę hybrydową i cognitive computing. Dzieląc się najlepszymi praktykami i współpracując między dziedzinami i branżami, przyczyniamy się do rozwoju innowacji na wszystkich poziomach edukacji” – dodaje Marcin Klabiński.

Applications Lab obsługuje architekturę chmury zbudowaną na serwerach IBM Cloud, która ułatwia dostarczanie zwirtualizowanych, bogatych w funkcje, wirtualnych maszyn Linux/Windows i aplikacji na dowolne urządzenie i w dowolnym czasie. Oferta jest dobrze dostosowana do potrzeb każdej instytucji edukacyjnej, która chce zaoferować studentom i wykładowcom zdalny dostęp do laboratoriów komputerowych lub specjalistycznego oprogramowania. Na przykład, usługa oferuje portal dla studentów i wykładowców dostępny 24×7, system rezerwacji do tworzenia i zarządzania infrastrukturą wirtualną i wiele innych. Dzięki temu instytucje edukacyjne mogą obniżyć całkowity koszt posiadania infrastruktury pracowni komputerowych, jednocześnie zapewniając studentom i wykładowcom lepsze wrażenia z użytkowania, bez konieczności rezygnacji z bezpieczeństwa i kontroli IT.

Technologia oparta na chmurze odgrywa ważną rolę w zmianie charakteru edukacji. Obok AI i blockchain, rozwiązania chmury hybrydowej pomagają w cyfrowej transformacji instytucji edukacyjnych i przygotowują je do sprostania przyszłym wyzwaniom. Łączenie tradycyjnego nauczania ze środowiskiem współpracy w chmurze staje się preferowanym modelem dla coraz większej liczby uczelni na całym świecie. Pandemia Covid-19 mocno przyspieszyła ten proces.

22 grudnia 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7131163