Tacy jesteśmy – wystawa w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

Tacy jesteśmy – wystawa w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

Wernisaż wystawy “Tacy jesteśmy” odbędzie się 20 marca (wtorek) 2018 r. o godz. 12.00 w sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4.

Organizatorami ekspozycji są Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu.

Wybrane na wystawę zdjęcia prezentują aktywności wychowanków Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego podczas zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, warsztatów oraz spotkań integracyjnych. Ukazują one najmłodsze dzieci podczas terapii, jak również młodzież Szkoły Branżowej I Stopnia na zajęciach praktycznych zawodowych. Autorami fotografii są nauczyciele, którzy chcieli uchwycić pasję i zaangażowanie swoich uczniów podczas pracy i zabawy. Dobro, szczęście i uśmiech naszych dzieci są dla nas bezcenne, ponieważ – jak mawiał patron Ośrodka Janusz Korczak – ,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat’’.

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu jest ważną i potrzebną placówką na lokalnej mapie edukacyjnej. Istnieje od 1964 r. Pracownicy Ośrodka za swoją misję uważają wszechstronne przygotowanie dzieci i młodzieży do udanego startu w dorosłą przyszłość. Bezpośrednią opieką objęte jest każde, wymagające specjalistycznej pomocy i indywidualnego podejścia dziecko, posiadające niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera. Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole.

W skład Ośrodka wchodzi kilka jednostek, dzięki którym możliwe jest kompleksowe wsparcie podopiecznych: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Oddział Przedszkolny, Szkoła Podstawowa z Zespołami Edukacyjno-Terapeutycznymi i oddziałami dla dzieci z autyzmem, Gimnazjum z Zespołami Edukacyjno-Terapeutycznymi, Branżowa Szkoła I Stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy. KPSOSW posiada także nowoczesny internat, który zapewnia opiekę uczniom pobierającym naukę poza miejscem swego zamieszkania.

Profesjonalna i zaangażowana kadra nauczycielska zapewnia indywidualne podejście do każdego ucznia, naukę w małych grupach i szeroką ofertę zajęć edukacyjnych. Nauczyciele rozwijają zainteresowania swoich podopiecznych, stosując różnorodne metody i formy pracy z dziećmi.

Wystawę przygotowały: Anna Smal-Węgierska, Aleksandra Sadowska-Krajewska, Wioleta Łopatowska.

Ekspozycję można oglądać do 10 kwietnia 2018 r. w godzinach otwarcia Biblioteki: http://www.bptorun.edu.pl/

Oprac.
Izabella Milewska-Warta
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Anna Smal-Węgierska, Aleksandra Sadowska-Krajewska, Wioleta Łopatowska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu

 

Fot. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7016839