Sztuka origami w przedszkolu

Sztuka origami w przedszkolu

Każdy człowiek jest wyjątkowy, może rozwijać nie tylko zdolności specjalne,
ale także słabsze strony dzięki wykorzystywaniu mocnych stron – z teorii
Howarda Gardnera, amerykańskiego psychologa.

Tegorocznym hasłem w planie pracy Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie było rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci poprzez realizacje planu daltońskiego. Według założenia Gardnera, inteligencja jest dynamiczna i wielopłaszczyznowa.

Grupa Promyczków skupiła się na rozwijaniu inteligencji wizualno-przestrzennej, uwzględniając tworzenie form przestrzennych z dziećmi wykazującymi zainteresowanie techniką orgiami.

Sztuka japońska orgiami rozwija sprawność manualną dzieci i rozbudza twórcze myślenie. Dziecko podczas składania papieru w kształcie kwadratu, pobudza układ nerwowy, integrując w ten sposób obie półkule mózgowe. Ingerencja mózgu sprawia, że dziecko jest twórcze, skoncentrowane na swojej pracy.

Sztuka składania formy przestrzennej  wpływa na rozwijanie zdolności manualnych dziecka, doskonaląc analizę i syntezę wzrokowo-ruchową, a także kształcąc pojęcia matematyczne.

Dziecko podczas zabawy papierem relaksuje się i cieszy z wykonanej pracy, tworząc cały wachlarz edukacyjnych doświadczeń. Utrwala nazewnictwo dotyczące wielkości, szerokości i długości, a także położenia w przestrzeni. Uruchamia zmysł wzroku, słuchu i dotyku. Pracuje w indywidualnym tempie pracy, utrzymując ład i porządek. Przestrzega ustalonych i przyjętych zasad i reguł, ucząc się współpracy w grupie.

Twórcza zabawa techniką orgiami kształtuje osobowość małego dziecka: ćwiczy cierpliwość i precyzję, stymuluje rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny oraz doskonali wewnętrzną dyscyplinę.

Nauczyciel przyjął rolę doradcy a jednocześnie pomocnika podczas trudniejszych faz składania papieru. Zadbał również o wszechstronny rozwój dziecka, uwzględniając jego indywidualne predyspozycje i możliwości, które znalazły odzwierciedlenie podczas samodzielnego dokonywania wyboru zadania daltońskiego.

Opracowała: Jolanta Storzyńska

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6890052