Sztuka na wyciągnięcie ręki

Sztuka na wyciągnięcie ręki

Galeria Wozownia to jedna z najstarszych galerii sztuki w Polsce – istnieje już od 69 lat. Obecnie co roku podczas około 12 wystaw odwiedza ją 15 tysięcy osób.

Obecnie siedzibą galerii jest zabytkowy budynek (dawna pruska wozownia artyleryjska), położony w najstarszej części Torunia, przy Bramie Klasztornej, w pobliżu Ratusza Staromiejskiego, Domu Kopernika i Krzywej Wieży. Ten militarno-magazynowy obiekt został wybudowany w stylu klasycystycznym w latach 20. XIX wieku.

Program galerii zakłada badanie aktualnego stanu sztuki, prezentowanie powstających dziś projektów artystycznych. Jednostka jest więc otwarta na różne formy aktywności artystycznej, nie tylko wystawy w tradycyjnym rozumieniu, ale także performances, wideo, film, prezentacje itp. Problemowo bliskie są galerii tematy związane z funkcjonowaniem ciała w kulturze oraz związki sztuki z rzeczywistością. Z dużym zaangażowaniem zajmuje się też promocją młodych artystek i artystów.

W 2019 roku galeria organizuje kolejną edycję Triennale Małych Form Malarskich. W związku z tym plan na ten rok ułożony został pod kątem prezentacji różnych postaw i tendencji malarskich. Początek roku to prezentacja malarstwa Filipa Pręgowskiego, następnie będą pokazywane najnowsze obrazy Julii Curyło, poznańscy młodzi malarze: Dawid Marszewski, Maciej Andrzejczak, Paweł Jaskuła a także artystki i artyści związani z krakowską galerią Henryk. Jesienią natomiast zobaczymy klasykę malarstwa geometrycznego, czyli twórczość Ryszarda Gieryszewskiego.

Będzie też sporo fotografii: zarówno klasyki (wystawa Waldemara Zdrojewskiego kuratorowana przez Krzysztofa Jureckiego), jak i kontrowersje: Jacqueline Livingstone „W cieniu feminizmu…” (kuratorka Mariola Balińska, Muzeum Narodowe w Gdańsku) a także fotografia eksperymentująca: „antyKONCEPT” georgii Krawiec & Marka Noniewicza. Obecnie w galerii można oglądać niewątpliwie najbardziej atrakcyjną z wystaw fotograficznych: „Ponad zimą” Filipa Wolaka, pochodzącego z Torunia, od 2000 roku mieszkającego w Nowym Jorku fotografa i pilota.

Na 2019 rok Wozownia planuje kontynuować cyklu wykładów „Architektura w wozowni”. Zrealizuje również cykl „Projekt dla…” poświęcony problemom związanym z dzisiejszym designem czy szeroko rozumianym otoczeniem wizualnym. Planuje także spotkania promujące ważne wydawnictwa poświęcone humanistyce, dyskusje na temat aktualnych problemów około artystycznych, w tym badające relacje między sztuką a nauką.

Ważnym nurtem pracy galerii są działania edukacyjne. Cykl „Sztuka prostoty szuka” zakłada przybliżanie najmłodszym odbiorcom problemów dzisiejszej działalności twórczej, prezentowanie innego spojrzenia na sztukę, przełamywanie stereotypów – np. pokazywanie, że tworzenie może być dobrą zabawą. W ubiegłym roku wprowadzono zajęcia „Lekcja w galerii”, dedykowane uczniom ostatnich klas podstawówki i liceum. Wozownia prowadzi też wykłady, spotkania (także o charakterze sesji), prezentacje kierowane do młodzieży i dorosłych.

Wozownia w liczbach:

  • około 12 wystaw rocznie w głównych salach ekspozycyjnych i około 10 w mniejszych pomieszczeniach: sali Archiwum i Laboratorium Sztuki,
  • 15000 osób rocznie odwiedzających galerię,
  • 2000 osób rocznie biorących udział w zajęciach edukacyjnych.

Galeria Wozownia jest jedną z 15 jednostek organizacyjnych samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie kultury. Pozostałe to: Opera Nova w Bydgoszczy, Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu, Książnica Kopernikańska w Toruniu, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Pałac Lubostroń w Lubostroniu, Ośrodek Chopinowski w Szafarni.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

fot. Galeria Wozownia, fot. Mikołaj Kuras

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7039566