Szkoły, którym przyznano dotację w ramach programu „Aktywna tablica”

Aktywna tablica - program

10 Lis Szkoły, którym przyznano dotację w ramach programu „Aktywna tablica”

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyKuratorium Oświaty przedstawia listę szkół, których wnioski zostały wytypowane do wsparcia w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

LISTA SZKÓŁ

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,337,506