Szkolenie dla pracowników organów prowadzących zajmujących się obsługą Programu „Aktywna tablica”

Aktywna tablica - program

Szkolenie dla pracowników organów prowadzących zajmujących się obsługą Programu „Aktywna tablica”

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - logo

W związku z pojawiającymi się błędami i nieścisłościami danych we wnioskach, rozliczeniach i sprawozdaniach w formie elektronicznej oraz zważywszy na możliwą odpowiedzialność finansową w tym zakresie, proszę o delegowanie pracowników administracyjnych organów prowadzących szkoły zajmujących się obsługą Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 „Aktywna tablica” na szkolenie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 maja 2023 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej im. Bydgoskiego Marca 1981 Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i potrwa 2 godziny.

Organizatorem szkolenia jest Wydział Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, którego wizytatorzy zajmują się koordynacją Programu w województwie kujawsko-pomorskim.

Celem szkolenia jest przypomnienie przepisów w zakresie realizacji Programu, ich właściwa interpretacja oraz przypomnienie procedur wnioskowania i składania sprawozdań z realizacji Programu w  formie elektronicznej.

Zapraszam przede wszystkim osoby kierujące komórkami oświatowymi w gminach i powiatach województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawicieli niepublicznych organów prowadzących szkoły oraz pracowników administracyjnych organów prowadzących szkoły zajmujący się obsługą Programu.

Program szkolenia:

Część I

 1. Omówienie efektów dotychczasowej realizacji Programu od 2017 roku. Zachęcenie przedstawicieli organów prowadzących do podjęcia starań i udziału w Programie.
 2. Omówienie przepisów regulujących realizację Programu ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
  • terminarz oraz właściwy wybór przez organ prowadzący typu wniosku o wsparcie finansowe na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych z uwzględnieniem korzystania ze wsparcia w latach poprzednich,
  • dołączanie właściwych załączników do wniosku o wsparcie finansowe na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych z uwzględnieniem upoważnień do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Programu przez osoby reprezentujące organ prowadzący,
  • właściwą interpretację katalogu sprzętu i pomocy dydaktycznych wymienionych w przepisach § 2 ust. 3-7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” ((Dz. U. z 2020 r., poz. 1883 z późn. zm.) – dalej rozporządzenie RM,
  • warunek otrzymania przez organ prowadzący wsparcia finansowego na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych opisany w § 3 ust. 3-6 rozporządzenia RM, a dotyczący wkładu własnego,
  • składanie oświadczeń przez organy prowadzące w trybie § 9 ust. 2 pkt 4-5 rozporządzenia RM wraz z zasadami kontroli realizacji Programu prowadzonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
  • zasady analizy formalnej wniosków organu prowadzącego o wsparcie finansowe na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
  • zasady kwalifikacji wniosków organu prowadzącego o wsparcie finansowe na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
  • zasady przygotowywania i składania przez organy prowadzące sprawozdań z realizacji Programu określone w § 16 i § 17 rozporządzenia RM,
  • zasady rozliczania dotacji pozyskanych z Programu,
  • Harmonogram Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 „Aktywna tablica” stanowiący pkt X Załącznika do uchwały nr 109/2021 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Część II

 1. Zasady przekazywania do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wniosków, rozliczeń i sprawozdań w formie elektronicznej, w tym:
  • korzystanie z bezpłatnych i komercyjnych arkuszy kalkulacyjnych (LibreOffice, Apache OpenOffice, MS Excel),
  • funkcjonalności kolejnych wersji aplikacji Excel (2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, 2023, Office 365) i niedogodności techniczne z tym związane,
  • format danych wprowadzanych do arkuszy kalkulacyjnych w zakresie niezbędnym do sporządzenia wniosku, rozliczenia lub sprawozdania w Programie (format tekstowy, liczbowy, księgowy oraz data).
  • najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania arkuszy kalkulacyjnych w zakresie niezbędnym do sporządzenia wniosku, rozliczenia lub sprawozdania w Programie.
  • metody zabezpieczania przed zmianami i szyfrowania arkuszy kalkulacyjnych w zakresie niezbędnym do sporządzenia wniosku, rozliczenia lub sprawozdania w Programie.

 

11 maja 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7023485