Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w kolejnym cyklu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Dwuletni cykl, który zainaugurowano w roku szkolnym 2017/2018, nosi tytuł Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej.

Do udziału w szkoleniach zaproszeni są również nauczyciele, którzy nie brali udziału w pierwszej części, realizowanej w roku szkolnym 2017/2018.

Szkolenie w roku szkolnym 2018/2019 dotyczyć będzie problemu odbudowy struktur państwa i wojen o granice.

Przewidziano następujące tematy: 
 Pierwsze miesiące niepodległej Rzeczypospolitej. Kształtowanie się granic państwa (granica wschodnia)
– Od Sejmu Ustawodawczego do konstytucji marcowej. Kształtowanie się granic państwa (granica zachodnia)

Wykłady wygłoszą: dr Adam Ostanek (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie) oraz prof. dr hab. Aleksander Smoliński (Zakład Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK)

Część warsztatową poprowadzi dr hab. Małgorzata Strzelecka (Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie, Instytut Historii i Archiwistyki UMK)

Szkolenie będzie certyfikowane. 

Warunki otrzymania certyfikatu MEN i IPN:

  • uczestnictwo w szkoleniu – wykładach i zajęciach warsztatowych
  • przeprowadzenie po odbytym szkoleniu od 6 do 8 zajęć(lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego); zajęcia powinny dotyczyć zagadnień poruszanych w trakcie szkoleń; po 3-4 zajęcia z ww tematów)
  • przygotowanie i przekazanie koordynatorowi szkoleń, konspektów i sprawozdania z przeprowadzonych zajęć

Nauczyciele, którzy wezmą udział w szkoleniu, ale nie przeprowadzą zajęć otrzymają zaświadczenie o udziale w seminarium sygnowane przez Dyrektora Oddziału IPN i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Wykłady oraz warsztaty odbędą się 8 marca br. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Początek szkolenia przewidziano o godz. 9.30, zakończenie około godziny 17.00.

Organizator zapewnia przerwy kawowe i ciepły posiłek.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: kamila.churska@ipn.gov.pl do 4 marca br.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy program zostanie przesłany do uczestników seminarium po zakończeniu zapisów.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7162068

Skip to content