Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty

List Ireny Łaguny, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku do nauczycieli:

Szanowni Państwo Nauczyciele!

Zapraszam Państwa do udziału w szkoleniu dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z zakresu: języka polskiego, matematyki, języków obcych nowożytnych.

Aby zgłosić akces w szkoleniu, należy złożyć osobiście albo listownie Wniosek o przyjęcie na szkolenie kandydatów na egzaminatorów, Formularz aplikacyjny oraz kopię załączanych do wniosku dokumentów. Wnioski przyjmowane są na bieżąco przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Wzory formularzy i szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Zgłoszenie kandydata na egzaminatora na głównej stronie OKE w Gdańsku.

Ponadto informuję, że rozpoczęcie cyklu szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty zaplanowane jest na październik 2018 roku.

Uwaga: Z mocy prawa egzaminatorzy egzaminu gimnazjalnego uzyskali uprawnienia egzaminatora z zakresu egzaminu ósmoklasisty, a tym samym mogą uczestniczyć w sesji egzaminacyjnej po egzaminie ósmoklasisty w 2019 r. Dla tej grupy egzaminatorów nie są planowane kursy doszkalające. Egzaminatorzy sprawdzianu utracili status egzaminatora egzaminu zewnętrznego i, aby móc sprawdzać prace egzaminacyjne po egzaminie ósmoklasisty, muszą ukończyć w/w szkolenie.

Z wyrazami szacunku
Irena Łaguna
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7134564