Szkolenia realizowane przez KPCEN Toruń w projekcie „Energia kompetencji”

Szkolenia realizowane przez KPCEN Toruń w projekcie „Energia kompetencji”

KPCEN Toruń

Szkolenia realizowane przez KPCEN Toruń w projekcie „Energia kompetencji”

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji w Toruniu prowadzi szkolenia dla nauczycieli, które finansowane są z funduszy unijnych.  We wrześniu mieliśmy przyjemność wziąć udział w projekcie „Energia kompetencji” i w jego ramach przeprowadziliśmy trzy kursy doskonalące dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Jabłonowie. Opiekę merytoryczną powierzonego zadania z ramienia KPCEN w Toruniu sprawowała Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN.

Jakie kursy prowadziliśmy w projekcie?

Kurs doskonalący z wykorzystania metody eksperymentu poprowadzili Małgorzata Trzeciak i dr Krzysztof Rochowicz. Tematyka zajęć obejmowała metodę eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i przykłady jej zastosowania oraz podstawy teoretyczne konstrukcjonizmu. Uczestnicy zbudowali kilka prostych urządzeń wyjaśniających podstawowe prawa fizyki i wykonywali eksperymenty zgodnie z pięcioma zasadami IBSE. Dodatkową atrakcją była możliwość poznania innowacyjnych metod pracy z wykorzystaniem czujników PASCO, aplikacji pomiarowych i innych przeznaczonych na smartfony.

Wyzwaniem obecnie jest dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Jaki powinien być innowacyjny nauczyciel? Na to pytanie odpowiedzią był Kurs doskonalącyTik na tak”, który poprowadziły Grażyna Szabłowicz-Zawadzka i Barbara Iwanowska. Nauczyciele dowiedzieli się, jak wykorzystać m.in. platformy do testów i QR kody na przykładzie strategii nauczania wyprzedzającego. Zajęcia pozwoliły uczestnikom poznać przykłady na uczenie się poprzez metody TIK oraz jak wykorzystać chmurę w pracy z grupą.

Trzecią naszą propozycją był Kurs doskonalący z zakresu tworzenia IPET i IPRW, który prowadziła Wiesława Kuban, pokazując innowacyjne przykłady działania z rodzicami w pracy terapeutycznej z dzieckiem. Na zajęciach omówione zostały zasady tworzenia IPET i IPRW w kontekście różnych problemów i niepowodzeń szkolnych: dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii, dysortografii, zaburzeń percepcji słuchowej, wzrokowej, artykulacji i lateralizacji. Uczestnicy dowiedzieli się, jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Jeśli mowa o energii i kompetencjach, to nie mogło tam zabraknąć Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu!

 

Dominika Wojtasińska, Pracownia Informacji i Promocji

 

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6887647