Szkolenia branżowe dla nauczycieli zawodu w PESA S.A oraz IVY TECHNOLOGY

PESA

Szkolenia branżowe dla nauczycieli zawodu w PESA S.A oraz IVY TECHNOLOGY

KPCEN Bydgoszcz

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku, szkolenia branżowe są obowiązkowe dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Celem takich szkoleń  jest  aktualizacja przez nauczycieli  wiedzy zawodowej i specjalistycznej w zakresie nowych technologii stosowanych w branży związanej z nauczanym zawodem,   zapoznanie się ze sprzętem technicznym – maszynami, urządzeniami, narzędziami oraz  materiałami stosowanymi w procesach produkcyjnych, usługach, doskonalenie posiadanych umiejętności w praktyce, a także  zapoznanie się ze  specyfiką pracy w danej branży.

Mając na uwadze powyższe Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Żninie uczestniczyli  w szkoleniach dla branży mechanicznej oraz informatycznej zorganizowanych dzięki współpracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z firmami PESA S.A Bydgoszcz oraz IVY TECHNOLOGY. Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia KPCEN była Roma Gorczyca – nauczyciel konsultant do spraw kształcenia zawodowego.

W trakcie szkolenia nauczyciele branży mechanicznej zapoznali się z warsztatem pracy największego producenta taboru szynowego w kraju. Firma zajmuje teren 36 hektarów, z kilkunastoma  halami produkcyjnymi o łącznej powierzchni 75 tysięcy m2. Tematyka zajęć obejmowała prezentację spółki, cykl życia produktu, zapoznanie z technologiami stosowanymi w przedsiębiorstwie, analizę procesu budowy i  konstrukcji pojazdów, proces malowania, napraw i  modernizacji pojazdów. Całość poparta praktyczną prezentacją wywarła olbrzymie wrażenie, a życzliwość pracowników firmy, by wiedzę przekazać w sposób zrozumiały i użyteczny została doceniona przez uczestników.

Nauczyciele informatycy szkolili się w firmie IVY TECHNOLOGY. Główną działalność firmy stanowi naprawa sprzętu elektronicznego oraz telefoniczne wsparcie klienta. Tematyka obejmowała miedzy innymi zagadnienia związane z  rozpoznaniem potrzeb i możliwości zatrudnienia absolwentów szkół na regionalnym lub lokalnym rynku pracy, doskonaleniem umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z pracownikami, zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie jako zdobycie nowych doświadczeń zawodowych związanych z zawodem.

Jasny i czytelny przekaz informacji  zyskał aprobatę nauczycieli.

Realizacja szkoleń branżowych w tak profesjonalny sposób nie byłaby możliwa bez udziału pracowników  prowadzących i przygotowujących zajęcia z  ramienia firm. Sposób organizacji oraz treści warsztatów zostały dostosowane do potrzeb odbiorców oraz wymogów programowych. Prowadzący wykazali się profesjonalną wiedzą praktyczną i doświadczeniem, a zajęcia zostały przeprowadzone  z wielką biegłością oraz  znawstwem przedmiotu,  uzyskując najwyższą z możliwych  ocenę uczestników.

Oprac. Roma Gorczyca

Autor zdjęcia: K. Świechowicz

16 grudnia 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,836,299