Szkoła zawodowców

Szkoła zawodowców

Trwa realizacja marszałkowskiego projektu „Szkoła Zawodowców”, skierowanego do uczniów siedemnastu techników z regionu. W sierpniu ćwierć tysiąca jego uczestników zakończyło wakacyjne staże u pracodawców. We wrześniu ruszyły praktyczne zajęcia dla 400 uczniów w laboratoriach UMK.

– Zależy nam, by kierunki i standardy kształcenia zawodowego odpowiadały potrzebom rynku pracy, by kończący szkoły młodzi ludzie znali swój fach i wiedzieli, czego oczekują od nich pracodawcy. Jestem przekonany, że to, co proponujemy, będzie dla nich dobrym startem w życie zawodowe – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Ze wsparcia w ramach projektu „Szkoła Zawodowców” korzysta 700 uczniów i 24 nauczycieli z 17 techników, kształcących w zawodach zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, czyli tymi dziedzinami, na które stawiamy w gospodarce i współdziałającej z nią nauce:

 • Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania-zawód technik technologii żywności;
 • Motoryzacja urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa – zawody: technik mechanik, technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik mechanik pojazdów samochodowych, teleinformatyk;
 • Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT – zawód: technik informatyk;
 • Biointeligentna specjalizacja-potencjał naturalny, środowisko, energetyka – zawód: technik urządzeń i systemów energii odnawialnej;
 • Transport, logistyka, handel-szlaki wodne i lądowe – zawód: technik logistyk, technik spedytor;

 

Projekt zakłada:

 • doposażenie w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne szkolnych pracowni językowych i zawodowych;
 • organizację pozalekcyjnych zajęć z branżowego języka obcego z ponadprogramowym materiałem edukacyjnym;
 • organizację dodatkowych innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych w pracowniach zawodowych w szkołach oraz na uczelni wyższej;
 • udział uczniów w specjalistycznych kursach zawodowych kończących się zdobyciem certyfikatu;
 • udział nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego oraz studiach;
 • organizację wakacyjnych staży zawodowych u pracodawców w wymiarze 150 godzin na ucznia. Za udział w stażu uczniowie otrzymają stypendium;
 • granty naukowe w ramach konkursu wynalazczości, w ramach którego uczniowie we współpracy z nauczycielami podejmą się skonstruowania wymyślonego przez siebie wynalazku. Nagrodą w konkursie będzie wyjazd na Międzynarodowe Targi Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii Brussels Innova;
 • organizację wizyt studyjnych w innowacyjnych przedsiębiorstwach.

 

Urząd Marszałkowski realizuje przedsięwzięcie w wspólnie z partnerami – Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza” oraz 7 samorządami lokalnymi:

 • miastem Toruń (6 szkół),
 • miastem Włocławek (4 szkoły),
 • miastem Grudziądz (2 szkoły),
 • powiatem świeckim (1 szkoła),
 • powiatem wąbrzeskim (1 szkoła),
 • powiatem tucholskim (1 szkoła),
 • powiatem żnińskim (2 szkoły).

 

Lista szkół uczestniczących w projekcie

Ponad 250 uczestników projektu zakończyło już wakacyjne staże (150 h) u pracodawców. Każdy uczeń otrzymał stypendium w wysokości 1 500 złotych. W przedsięwzięcie zaangażowało się 60 zakładów pracy, m.in. Mueller – Fabryka Świec w Grudziądzu, Jabil Circuit Poland w Kwidzyniu , Audi Centrum Toruń Fortis Auto, DBK w Toruniu, Norauto Polska w Toruniu, Reflex Polska we Włocławku, Euro Panels we Włocławku, Raben Logistics Polska we Włocławku, Tautonia Productions we Włocławku, New Technology Serwis we Włocławku, Auto Strefa (Peugeot) we Włocławku, Wątarski (Skoda) we Włocławku, Kohler+ Bovenkamp Polska w Żninie.

We wrześniu ruszyły praktyczne zajęcia w laboratoriach Studium Politechnicznego oraz Instytutu Fizyki  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestnicy projektu zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki przy wykorzystaniu innowacyjnych form nauczania. Spotkania dotyczą między innymi technologii wytwarzania bezpiecznej żywności, zagadnień związanych z odzyskiwaniem oraz wytwarzaniem energii odnawialnej, narzędzi komputerowych i algorytmów mających zastosowanie w logistyce i spedycji, nowoczesnych technologii informatycznych oraz najnowszych osiągnięć w dziedzinie mechaniki, mechatroniki i teleinformatyki.

W ramach przedsięwzięcia szkolne pracownie zawodowe oraz branżowego języka obcego zostaną też wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. We wrześniu pierwsze pomoce trafią do szkół z powiatu tucholskiego i żnińskiego.

Projekt „Szkoła zawodowców”, którego realizacja potrwa do 2019 roku, jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wartość zadania to 4,9 miliona złotych. Wsparcie z RPO trafi też na realizację projektu „EduAkcja w technikach” realizowanego w Bydgoszczy oraz powiatach bydgoskim, toruńskim oraz nakielskim.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Winicjusz Drozdowski

Źródło: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7134515