Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości – 3. edycja konkursu

Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości – 3. edycja konkursu

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Partnerstwem na rzecz wsparcia osób młodych ogłasza trzecią edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 marca 2018 r., godz. 23.59 – liczy się data i godzina wpływu zgłoszenia do Organizatora konkursu.

Zgłaszaną praktykę należy opisać w elektronicznym Formularzu Konkursowym zamieszczonym na stronie www.najlepszazawodowa.pl.

Po wypełnieniu zgłoszenie jest przesyłane ze strony internetowej bezpośrednio do Organizatora Konkursu. Na podany w formularzu przez zgłaszającego adres e-mail przychodzi potwierdzenie zgłoszenia w formie kopii wypełnionego formularza. 

Lista finalistów konkursu zostanie umieszczona na stronie Organizatora www.najlepszazawodowa.pl do 25 maja  2018 r. Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 8 czerwca 2018 r. w Warszawie.

Regulamin konkursu i elektroniczny formularz konkursowy znajdują się są na stronie www.najlepszazawodowa.pl.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7023677