Szkoła w Kowalu z nową pracownią

przekazanie ekopracowni

Szkoła w Kowalu z nową pracownią

Szkoła Podstawowa w Kowalu logotyp

W Szkole Podstawowej w Kowalu została oddana ekopracownia Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Fundusze na rozwój tej infrastruktury edukacyjnej zostały pozyskane w programie priorytetowy Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w konkursie „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 81 792,80 zł, z czego 90% środków tj. 73 613,52 zł stanowi dofinansowanie pokryte przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, natomiast jedyne 10% stanowi wkład własny Miasta Kowal.

Ekopracownia OZE ma na celu ułatwić edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Zajęcia w tej sali zajęciowej urozmaicą prowadzenie lekcji oraz poprawią komfort w zdobywaniu wiedzy podczas prowadzonych zajęć. Celem powstałej klasopracowni jest rozszerzenie podstawy programowej dla uczniów. Nauka poprzez zabawę to bardzo ważny element projektu. W ekopracowni realizowane będą zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów dydaktycznych – modeli i zestawów edukacyjnych. W nowoczesnej i świetnie wyposażonej pracowni dzieci i młodzież będą wzmacniać naturalną ciekawość świata, stwarzać okazję do poznawania i przeżywania, obserwowania oraz działania na rzecz poprawy jakości środowiska. Pracownia ułatwi kształtowanie prawidłowych wzorców proekologicznych oraz wypromuje postawy zachęcające do korzystania z OZE, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak również wśród rodziców uczęszczających na zajęcia organizowane w ramach warsztatów, zajęć otwartych, czy prelekcji.

Ekopracownia OZE podniesie również świadomość z zakresu wykorzystywania w swoich gospodarstwach domowych odnawialnych źródeł energii.

 

Źródło: kowal.eu
Fot. spkowal.pl

5 stycznia 2024 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7120822