Szkoła+ Nowoczesne technologie= Walka ze smogiem

Szkoła+ Nowoczesne technologie= Walka ze smogiem

OSE logo          Polski Alarm Smogowy logo

 

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA) to projekt edukacyjno-informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym (PAS).

W ramach projektu ESA w szkołach i przedszkolach podejmowane są liczne działania edukacyjne. W trakcie zajęć, spotkań i warsztatów ich uczestnicy otrzymują informacje na temat smogu i jego konsekwencji zdrowotnych, a także wskazówki, co każdy z nas może zrobić, aby jakość powietrza, którym oddychamy, była lepsza.

Wszystkie działania projektowe, podobnie jak w OSE, wspierane są przez nowoczesne narzędzia – tablice informacyjne, mapy cyfrowe czy dane pomiarowe. Szkoły wykorzystują je więc w procesie kształcenia, doskonaląc kompetencje cyfrowe uczniów. Uczniowie stale korzystają też z materiałów online, takich jak artykuły, quizy czy filmy.

Już wkrótce ESA uruchomi nową platformę wspierającą cyfrową edukację ekologiczną na temat smogu. W serwisie e-learningowym ESA zostaną udostępnione kursy, z których uczestnicy dowiedzą się, skąd biorą się zanieczyszczenia powietrza, jaki mają wpływ na nasze zdrowie oraz jak im przeciwdziałać. Kursy ESA będą podzielone na etapy edukacyjne oraz dostosowane do wieku i możliwości odbiorców. Dostęp do materiałów na platformie otrzymają uczniowie i nauczyciele ze szkół uczestniczących w projekcie ESA.

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to szansa dla wszystkich szkół, które są zainteresowane cyfrową edukacją ekologiczną i którym bliskie są działania podejmowane na rzecz czystego powietrza. Aby przyłączyć się do projektu, wystarczy wejść na stronę www.esa.nask.pl i wypełnić dostępny na niej formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji na stronie OSE

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7010457