Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie wg KPCEN Toruń

Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie wg KPCEN Toruń

 

KPCEN ToruńSzkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie

Kurs Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – instrukcja obsługi dla nauczyciela cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W siedzibie toruńskiego KPCEN-u zgromadziło się 36 osób, którym nie jest obca problematyka dbania o zdrowie. Obecni byli nauczyciele szkół i przedszkoli, którzy podejmują szereg działań prozdrowotnych i z zakresu profilaktyki zdrowia.

Celem kursu było przygotowanie nauczycieli do zrealizowania planowanych zadań w kierunku uzyskania Certyfikatu Przedszkola i Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Certyfikat można uzyskać podejmując działania w przedszkolu/szkole poprzedzone diagnozą w oparciu o dostępne narzędzia. Szanse na uzyskanie wojewódzkiego certyfikatu ma każda placówka, która przez najbliższe 2 lata zadeklaruje realizować zaplanowane zadania, a kolejne 2 lata aktywności na tym polu dają możliwość zdobycia krajowego certyfikatu.

Zajęcia z 3.10.2018 r. miały charakter warsztatowy. Prowadził je Tomasz Wojtasik, nauczyciel konsultant z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach, koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, oraz Dorota Andrzejewska, nauczyciel konsultant KPCEN i wojewódzki koordynator sieci szkół promujących zdrowie w Kujawsko-Pomorskiem. Kurs był jednym z etapów przygotowujących nauczycieli do Kujawsko-Pomorskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. W marcu tego roku odbyła się konferencja „Przedszkole promujące zdrowie potrzebą naszych czasów” z udziałem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Odbyły się szkolenia w ORE, w których brali udział dyrektorzy Ewa Giza i Joanna Juźkow oraz nauczyciele, Małgorzata Pawłowska i Monika Tewz-Ciężka, a także Dorota Andrzejewska. Przed nami kolejne spotkanie z Tomaszem Wojtasikiem w styczniu 2019 r.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do korzystanie z zakładki Promocja Zdrowia na stronie KPCEN w Toruniu: http://www.kpcen-torun.edu.pl/diary/view/478/date/list. Dziękuję nauczycielom za udział kursie i życzę powodzenia w realizacji zaplanowanych działań.

 

Dorota Andrzejewska

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7016788