Szkoła i pracodawca – partnerzy w kształceniu zawodowym

Szkoła i pracodawca – partnerzy w kształceniu zawodowym

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza 25 lutego b.r. dyrektorów, nauczycieli, doradców zawodowych, wychowawców na konferencję SZKOŁA I PRACODAWCA – PARTNERZY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM, która ma na celu zbliżyć środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki gospodarczej i rynkowej.  Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorstw oraz pracownicy naukowi reprezentujący czołowe branże zawodowe: informatyczną, mechatroniczną, turystyczną, gastronomiczną i inne. Spotkanie przybliży uczestnikom specyfikę pracy firm, obszary w których uczeń powinien się rozwijać planując zatrudnienie w danej branży/przedsiębiorstwie, sposób kreowania pracowników przez przedsiębiorców, wymagania stawiane potencjalnym kandydatom, politykę kadrową firmy, ścieżkę kariery oraz komplementarną działalność umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie firmy.

Konferencja to szansa na nawiązanie kontaktów Szkół z Pracodawcami w sferze praktyk uczniowskich, stażu uczniowskiego, a także stażu nauczycielskiego i szkoleń branżowych nauczycieli, dotyczących nowych technologii i funkcjonowania przedsiębiorstw w danej branży, obowiązujących od września 2019 roku, zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo Oświatowe.

Stanowi pierwsze z cyklu Spotkań z Pracodawcą, realizowane w ramach programu Strefa Zawodowca.

Szczegóły informacji

Zapisy

fot. Pixabay

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7162037

Skip to content