Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, największa uczelnia w regionie obchodziła 19 lutego swoje święto. Gośćmi uroczystości byli marszałek Piotr Całbecki, wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.

Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie od złożenia kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w 546. rocznicę urodzin patrona uniwersytetu. Następnie odbyły się główne wydarzenia w Auli uniwersytetu. W programie znalazły się przemówienia JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna, marszałka Piotra Całbeckiego i innych gości, wręczenie odznaczeń, medali i wyróżnień – zarówno państwowych, jak i uniwersyteckich. Podczas tegorocznych obchodów nastąpiło też wręczenie powołań do Rady Nagrody Naukowej ustanowionej w ubiegłym roku Nagrody „Ratio et Spes”. Ważnym punktem ceremonii było uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa UMK prof. Stefanowi Gierowskiemu, jednej z najwybitniejszych indywidualności współczesnej sztuki, żywej legendzie awangardy malarskiej drugiej połowy XX wieku. Wyróżnieniem UMK Convallaria Copernicana została uhonorowana Justyna Morzy, była kanclerz Uniwersytetu.

Przemówienie marszałka Piotra Całbeckiego w wersji audio

Podczas tegorocznego Święta Uniwersytetu powiększyło się również grono Honorowych Profesorów UMK. Dołączyli do niego: prof. dr hab. Janusz Tondel z Wydziału Nauk Historycznych oraz prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Tytuły Honorowego Profesora nadawane są profesorom o wybitnym dorobku naukowym, którzy w ostatnim roku akademickim odeszli na emeryturę. W czasie uroczystości poznaliśmy także nazwiska kolejnych Ambasadorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł otrzymują absolwenci ze znaczącymi sukcesami w nauce, kulturze, sztuce, polityce albo działalności gospodarczej, promujący Uniwersytet w swojej codziennej działalności, a w tym roku laureatami zostali astronom prof. dr hab. Krzysztof Górski oraz dziennikarz Tomasz Więcławski. Tradycyjnie w Święto Uniwersytetu nastąpiło również wręczenie dyplomów nowym doktorom habilitowanym i doktorom.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika realizuje przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego dzielonych przez Urząd Marszałkowski projekty inwestycyjne w zakresie rozwoju laboratoriów badawczo-rozwojowych oraz nowoczesnych pracowni dydaktycznych. W przypadku dwóch przedsięwzięć jest liderem, w trzech kolejnych partnerem.

Collegium Medicum UMK wraz z bydgoskim Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego realizują projekt w obszarze nauk biomedycznych, nauk o żywności i żywieniu oraz nauk farmaceutycznych z otoczeniem biznesu. Przedsięwzięcie obejmuje wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą 7 laboratoriów UMK oraz budowę i wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą Uniwersyteckiego Centrum Psychologicznego przy UKW. Wartość dofinansowania to 27 milionów złotych.

UMK wraz z Wyższą Szkoła Gospodarki prowadzi także inwestycję, która obejmuje budowę oraz wyposażenie w aparaturę badawczo-rozwojową Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych UMK oraz utworzenie Centrum Przemysłów Kreatywnych – 5 laboratoriów badawczych utworzonych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Wartość dofinansowania to 38 milionów złotych.

Projekty znajdują się w początkowej fazie realizacji. Uzyskano niezbędne pozwolenia na budowę jak również rozstrzygnięto pierwsze postępowania przetargowe. Lista projektów w ramach RPO realizowanych przez uczelnie.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, uczelnia państwowa utworzona w 1945 roku, jest liczącym się w kraju ośrodkiem akademickim (aktualnie klasyfikowana jako 5. najlepszy polski uniwersytet i 11. najlepsza polska uczelnia). Na wszystkich poziomach studiów kształci 23,5 tysiąca studentek i studentów (prawie 40% wszystkich studentów w województwie kujawsko-pomorskim). Więcej informacji w infografice przygotowanej przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu MarszałkowskiegoŚwięto UMK, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl, Święto UMK

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

 

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164586

Skip to content