Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadpodstawowych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów ministra> właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2018/2019.

Uprzejmie prosimy Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2018/2019, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2017/2018, zgodnie z art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 poz. 2198, z późn. zm.).

W przypadku stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania obowiązują następujące procedury i terminy:

  • do 11 lipca 2018 r., rada pedagogiczna – na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana) przedstawia Kuratorowi Oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wraz z opinią o kandydacie do stypendium
  • wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, które wpłyną po 11 lipca br., nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7162069

Skip to content