Stypendia dla prymusów zawodu

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza

Stypendia dla prymusów zawodu

Znamy listy 500 uzdolnionych uczniów techników i szkół branżowych, którzy otrzymają stypendia marszałka województwa w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”. Wysokość wsparcia to nawet 500 złotych miesięcznie.

– Nasze stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół zawodowych przyznaliśmy po raz drugi. To ważna wsparcie, które pomaga w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów różnych dziedzin. W ramach innych przygotowanych przez samorząd województwa projektów stypendialnych pomoc adresujemy do uczniów uzdolnionych między innymi w dziedzinie przedmiotów ścisłych oraz do humanistów – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Projekt stypendialny „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” realizujemy w oparciu o środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. W roku szkolnym 2018/2019 wsparcie trafi do 500 uczniów z 82 szkół w regionie. Pomoc otrzyma 350 uczniów techników oraz 150 uczniów szkół branżowych I stopnia (które powstały w miejsce zasadniczych szkół zawodowych). Wśród szkół z największą liczbą stypendystów są Zespół Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu (27 stypendystów), Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach w gminie Mogilno (20), Zespołu Szkół w Mogilnie (20) oraz Zespołu Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy (19).

Uczniowie otrzymają stypendia na okres 10 miesięcy, maksymalna łączna kwota wsparcia to 5 tysięcy złotych, czyli 500 złotych miesięcznie (wysokość stypendium uzależniona jest od ocen i osiągnięć ucznia oraz rodzaju szkoły, do jakiej dana osoba uczęszcza). Podpisanie umów ze stypendystami nastąpi w lutym. Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Urząd Marszałkowski realizuje obecnie trzy programy stypendialne finansowane w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – dla uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych, dla uczniów szkół zawodowych oraz dla humanistów. Nabory wniosków o wsparcie odbyły się we wrześniu. W ramach projektu „Humaniści na start” wsparcie trafiło do 366 uczniów. Stypendia w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” otrzymało 998 młodych ludzi. Więcej o programach stypendialnych samorządu województwa na stronie edukacja.kujawsko-pomorskie.pl

Stypendia dla prymusów w liczbach:

  • 500 uczniów z 82 szkół otrzyma w roku szkolnym 2018/2019 stypendia w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”
  • 500 złotych – to maksymalna miesięczna kwota wsparcia, która trafi na konta stypendysty
  • 10 miesięcy – to okres za który zostaną wypłacone stypendia
  • 27 stypendiów otrzymają uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu – placówki z największą liczbą stypendystów
  • 1864 – to liczba tegorocznych stypendystów w ramach trzech marszałkowskich programów stypendialnych

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Andrzej Goiński – Spotkanie z ubiegłorocznymi stypendystami projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”.
Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164591

Skip to content