Strofy dla Ojczyzny – spotkanie z poezją patriotyczną w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

Strofy dla Ojczyzny – spotkanie z poezją patriotyczną w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

                                                                              Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

11 grudnia (wtorek) o godz. 12.00 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu zaprasza na uroczyste spotkanie z poezją patriotyczną zatytułowane Strofy dla Ojczyzny. Wiersze zaprezentują uczniowie i absolwenci Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przy ul. J. H. Dąbrowskiego 4.

„Z pokoleń trudu,
Z ofiarnej krwi
Zwycięskiej chwały
Nadchodzą dni…
Dopomóż Boże,
I wytrwać daj!
Tu nasze miejsce,
To nasz kraj!”

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest doniosłym, integrującym obywateli wydarzeniem w najnowszej historii naszego kraju. Zostało to podkreślone specjalną uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r., ustanawiającą rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Do 100. rocznicy nawiązuje również wydarzenie – Strofy dla Ojczyzny – spotkanie z poezją patriotyczną, zainicjowane i przygotowane przez nauczycieli z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Wydarzenie to ma zadanie pogłębić u dzieci i młodzieży wiedzę o dziejach Ojczyzny w duchu patriotyzmu i szacunku wobec tradycji niepodległościowej, a także przygotować uczniów do prezentowania swoich umiejętności szerszej publiczności.

Występ poprzedziły próby, w trakcie których ustalono dobór repertuaru, przygotowano scenariusz uroczystości, a także przećwiczono wykonania. Uczniowie zaangażowani w wydarzenie są zróżnicowani wiekowo, uczęszczają bądź ukończyli oddziały wchodzące w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Podczas spotkania w sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu będą recytować m.in. utwory: Wisławy Szymborskiej, Czesława Janczarskiego, Władysława Bełzy, Wandy Chotomskiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Uczestnicy spotkania będą także mogli zapoznać się z wybranym księgozbiorem, nawiązującym do tematyki spotkania, a także z okolicznościową bibliografią, wydaną z okazji stulecia niepodległości Polski – 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości: bibliografia w wyborze za lata 1990-2018, przygotowaną przez p. Marcina Żyndę, nauczyciela bibliotekarza Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

Spotkanie z poezją patriotyczną to kolejne wydarzenie nawiązujące do wspomnianego jubileuszu – 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbywa się w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu. Wpisuje się też w jeden z głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2018/2019, którym jest „100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów”.

Serdecznie zapraszamy
Koordynatorzy występu: Anna Smal-Węgierska, Aleksandra Czermińska, Wioleta Łopatowska, Joanna Krasoń-Nojak, nauczycielki KPOSW w Toruniu

http://www.bptorun.edu.pl/

Oprac.
Anna Smal-Węgierska
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką
oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7016686