Startuje Rok Harcerstwa

Startuje Rok Harcerstwa

Marszałek Piotr Całbecki i przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej zainaugurowali dziś (16 stycznia) oficjalnie Rok Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego. W programie obchodów znalazło się wiele interesujących propozycji, adresowanych nie tylko do harcerek i harcerzy. Samorząd województwa wspiera finansowo oba związki.

„Ruch harcerski włączył się aktywnie w działania zmierzające do odzyskania niepodległości Polski w 1918 r. Dzisiaj, kiedy żyjemy w wolnym kraju, jest wciąż żywy i popularny. Obchody będą nie tylko okazją do przypomnienia ponadstuletniego dorobku harcerstwa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wybitnych postaci z nim związanych, m.in. bł. ks. Wincentego Frelichowskiego, ale przyczynią się także do rozpropagowania aktualnej działalności organizacji harcerskich, ideałów i zasad, które leżą u podstaw harcerskiego etosu.” – czytamy w stanowisku sejmiku województwa ustanawiającym Rok Harcerstwa w naszym regionie, który wpisuje się w ogólnopolskie obchody 100-lecia polskiego skautingu i 100-lecia Niepodległej.

Wśród zaplanowanych wydarzeń Roku Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego są rajdy, zloty, regaty, spływy kajakowe, harcerskie pikniki dla mieszkańców miast, festiwale piosenki harcerskiej i patriotycznej, gry terenowe i miejskie gry historyczne, żywe lekcje historii dla szkół połączone z pokazami rekonstrukcyjnymi dla środowisk lokalnych i warsztatami dla zainteresowanych, a także ogólnopolskie harcerskie zawody sportowe HarcCup w Ciechocinku i budowa harcerskich portali historycznych.

ZHR zrealizuje w tym roku dwie ważne dla tego środowiska inwestycje – rozbudowę obiektu przy ul. Terasy 2 w Bydgoszczy (finansowanie ze środków naszego RPO) oraz remont adaptacyjny budynku, który stanie się siedzibą Toruńskiego Hufca Harcerek Katarzynki w Toruniu. Natomiast regionalna chorągiew ZHP uzyskała środki z RPO na startujący w tym roku projekt „Harcownie – metodyka harcerska wsparciem dla rodziny”, adresowany do dzieci i młodych ludzi zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich rodziców. Harcerze uruchomią w całym regionie 24 placówki wsparcia dziennego, których misją będą działania wychowawcze oraz rozwijanie u podopiecznych tzw. kompetencji kluczowych (chodzi m. in. o umiejętności komunikacyjne, językowe, matematyczne i informatyczne, społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się oraz przedsiębiorczość i świadomość kulturalną).

 

Samorząd województwa, który wspiera finansowo oba związki harcerskie, na projekty i inwestycje w latach 2007-2010 przekazał im łącznie ponad 12 milionów złotych (z RPO i budżetu województwa). Dzięki tym środkom przeprowadzono m.in. rozbudowę i modernizację harcerskich baz turystycznych w Krówce Leśnej i Smerzynie oraz ośrodka obozowego Pólko w Koronowie, budowę i wyposażenie stanicy w Rościminie oraz utworzenie czterech tras geocachingowych.

Marszałek Całbecki i przewodniczący Bober spotkali się dziś w Urzędzie Marszałkowskim z przedstawicielami ZHP i ZHR. Rozmawiano m. in. o możliwościach finansowego wsparcia na organizację wypoczynku letniego. W otwierającej Rok Harcerstwa konferencji prasowej uczestniczyli komendant kujawsko-pomorskiej chorągwi ZHP harcmistrz Jerzy Gębara i jego dwoje zastępców, hm. Beata Bardzińska i przewodnik Paweł Biały, oraz przewodnicząca regionalnego zarządu okręgu ZHR hm. Kinga Zielińska i rzecznik prasowa kujawsko-pomorskich struktur tej organizacji hm. Bogusława Pasieka-Butkiewicz.

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Spotkanie marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącego Ryszarda Bobera z przedstawicielami ZHP i ZHR, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7013494