Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny – idea i założenia

Zarysy dzieci w różnych fazach rozwoju: od raczkującego do chodzącego na tle dziecięcych sprzętów i zabawek.

Środowiskowy model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny – idea i założenia

Ośrodek Rozwoju Edukacji Logotyp

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy oraz wzbogacenie własnego warsztatu pracy osób realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka we współpracy z rodziną i środowiskiem. Zorganizowane jest w formie online i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z nagranymi wykładami. Nauczyciele mają dostęp do nagrań i wszystkich materiałów od dnia rozpoczęcia szkolenia przez okres 3 tygodni.

edagodzy i psycholodzy przedszkolni, realizatorzy wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach oświatowych, nauczyciele edukacji przedszkolnej, pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

Szkolenie składa się z  trzech  modułów tematycznych obejmujących w sumie 4 godziny dydaktyczne.  Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest test podsumowujący.

Pozostałe informacje, m.in. cele, tematyka, szczegółowy program szkolenia podane są w Sylabusie szkolenia.

Aby uzyskać zaświadczenie ORE o ukończeniu szkolenia należy uczestniczyć w całości szkolenia, zaliczyć test podsumowujący oraz wypełnić ankietę ewaluacyjną na zakończenie szkolenia.

Po zakończeniu rekrutacji, weryfikacji i akceptacji zgłoszeń (najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia) osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z hasłem dostępu do platformy, na której będzie  udostępnione szkolenie.

Kryteria naboru:

  • pedagodzy i psycholodzy  przedszkolni, realizatorzy wczesnego wspomagania rozwoju w placówkach oświatowych, nauczyciele  edukacji przedszkolnej, pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli (nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni),
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,
  • kolejność zgłoszeń.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Termin: do 26.06.2023 r. (online)

_

25 maja 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164574

Skip to content