Sprawozdanie z realizacji programu „Aktywna tablica” w 2017 r.

Aktywna tablica - program

Sprawozdanie z realizacji programu „Aktywna tablica” w 2017 r.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina szkołom i organom prowadzącym, realizującym w 2017 r. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” o terminie złożenia sprawozdania merytorycznego.

Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, termin składania sprawozdań przez organy prowadzące upływa 30 czerwca 2018 r.

Formularze sprawozdań znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/aktywna-tablica/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6882901