Spotkania online z kadrą kierowniczą

Spotkania online z kadrą kierowniczą

Dla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry zarządzającej placówkami oświatowymi Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaproponowało do tej pory webinaria poświęcone organizacji działalności placówki w czasie zawieszenia zajęć. Podczas spotkań online w ramach sieci współpracy i samokształcenia omawiano sposoby dokumentowania czasu pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Wypracowywano sposoby monitorowania i oceniania postępów ucznia w nauce zdalnej. Szkoła została postawiona „do góry nogami”, dyrektorzy jednak podczas spotkań online wymieniają się swoimi obawami, ale i doświadczeniami, wykazują wysoką troskę o dzieci, uczniów i ich rodziców.

Odbyło się już szereg spotkań online z dyrektorami, wicedyrektorami. Dotyczyły one: wypłaty godzin ponadwymiarowych zaplanowanych i niezrealizowanych oraz wydania zarządzenia dyrektora w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zdalne kształcenie w szkołach-wsparcie formalne oraz omówienie wzoru umowy użyczenia sprzętu uczniom/nauczycielom, jak zarządzać placówką w czasach zawieszenia zajęć, nadzór dyrektora nad awansem zawodowym nauczyciela.

Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania powrotu dzieci do przedszkoli. Dyrektorzy i kadra zarządzająca placówkami publicznymi i niepublicznymi, pod kierunkiem KPCEN w Bydgoszczy, analizują wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Chcą w sposób odpowiedzialny i niezagrażający zdrowiu i życiu społeczności przedszkolnej przygotować się do nowego zadania.

Formy online planowane w najbliższym czasie:

  • warsztaty online: Kompendium przepisów prawa dla dyrektorów szkół;
  • sieć online dla dyrektorów przedszkoli rejon tucholski: Jak zorganizować opiekę nad dziećmi w przedszkolu w okresie zawieszenia zajęć;
  • wideodyżur: Finansowanie zadań oświatowych w okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa;
  • e-konsultacje dla nauczycieli wychowania przedszkolnego dla powiatu mogileńskiego: Dylematy nauczyciela przedszkola w czasie zawieszenia zajęć;
  • sieć online dla wicedyrektorów szkół i placówek: Zadania nauczycieli oraz uczniów w czasie zawieszenia zajęć;
  • warsztaty online: Nadzór pedagogiczny nad zajęciami realizowanymi w formie kształcenia zdalnego;
  • wideodyżur: Ruch służbowy nauczycieli w 2020 roku.

Oprac. Grzegorz Nazaruk
nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy

Fot. Canva

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7129197