Spotkania online z kadrą kierowniczą oświaty

Uczeń pod gabinetem dyrektora

Spotkania online z kadrą kierowniczą oświaty

Obecny czas nie jest łatwy dla uczniów i nauczycieli. Z wyzwaniami organizacyjnymi, prawnymi i etyczno-moralnymi spotykają się także dyrektorzy, wicedyrektorzy i kadra zarządzająca placówkami oświatowymi. Dlatego Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaproponowało wiele form pomocy i wsparcia online. Dotyczyły one organizacji działalności palcówki w czasie zawieszenia zajęć. Od początku maja wspieramy dyrektorów przedszkoli, a obecnie także dyrektorów szkół, w przygotowaniach i organizacji powrotu dzieci do placówek. Podczas spotkań online w ramach sieci współpracy i samokształcenia, webinariów i kursów online omawiano organizację opieki nad dziećmi w przedszkolu, zadania nauczycieli i dzieci oraz rozstrzygano dylematy nauczyciela przedszkola w czasie zawieszenia zajęć. Ważną, szeroko poruszaną podczas spotkań kwestią jest nadzór pedagogiczny nad zajęciami realizowanymi w formie kształcenia zdalnego.

Dla nauczycieli, ale także dla dyrektorów sprawą istotną jest awans zawodowy. Odbyły się kolejne warsztaty pn. Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym.  Na spotkaniu online przedstawiono i omówiono kompendium przepisów prawa dla dyrektorów szkół. Szczególnie przypominające prawidłowe funkcjonowanie placówki na co dzień. Nie tylko w dobie pandemii. Wspólnie wypracowywano dokumentację praktyczną niezbędną w zarządzaniu placówkami – różnorodne procedury, oświadczenia dla rodziców, instrukcje postępowania. Podczas spotkań online dyrektorzy wymieniają się swoimi obawami, ale i doświadczeniami, wykazują determinację w działaniach związanych z bezpiecznym przyjmowaniu dzieci i zapewnieniu warunków pracy dla całej kadry zatrudnionej w przedszkolach i szkołach zgodnych z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

W najbliższym czasie proponujemy kolejne formy online:

  • 05.06. godz. 11.00 – sieć online dla dyrektorów przedszkoli rejon tucholski: Organizacja pracy i zajęć w przedszkolu i zdalnie w świetle przepisów prawa
  • 05.06 o godz. 10.00 – webinarium: Ocena końcoworoczna uczniów w kształceniu zdalnym
  • 05.06 o godz. 9.00 – wideodyżur: Co z planem nadzoru pedagogicznego do końca roku szkolnego?
  • 2.06. godz.11.00 – sieć online dla dyrektorów przedszkoli rejon bydgoski: Awans zawodowy nauczycieli. Zakończenie w okresie zawieszenia zajęć.
  • 3.06. godz. 11.00 – webinarium: Zakończenie zajęć dydaktycznych w okresie pandemii – zadania dyrektora.

 

Oprac. Grzegorz Nazaruk
nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy

Projekt graf. Anna Siemińska

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7163710

Skip to content